Widok zawartości stron Widok zawartości stron

V Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich

Termin: 07.10.2010 - 09.10.2010
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1 oraz IAiSP, Rynek Główny 34
Organizator: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich
Kontakt: Marcin Gabryś, Anna Reczyńska

W dniach 7-9 października 2010 w Krakowie odbędzie się V Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich (PTBK), którego tematem będzie: „Krytyczne spojrzenie na wielokulturowość: dialogi pomiędzy diasporami kanadyjskimi". Projekt uzyskał pierwszą lokatę wśród siedemdziesięciu pięciu wniosków zgłoszonych z całego świata do tegorocznej edycji konkursu na grant konferencyjny kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Międzynarodowych i Handlu Zagranicznego.

Konferencja jest współorganizowana przez Zakład Kanady Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (reprezentowany przez dr Marcina Gabrysia i dr hab. Annę Reczyńską, prof. UJ), oraz przez dwa ośrodki kanadianistyczne działające w Uniwersytecie Śląskim: Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, kierowany przez dr hab. Krzysztofa Jarosza, prof. UŚ oraz Centrum Badań Kanadyjskich działające w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego, prowadzone przez dr Eugenię Sojkę.

Wiodąca tematyka Kongresu dotyczyć będzie prowadzonej od 1971 r. kanadyjskiej polityki wielokulturowości, jej genezy i uwarunkowań a także skutków, oraz  odbicia tej polityki w różnych sferach  kanadyjskiej współczesności i kultury.  W trakcie obrad przedstawione zostaną z jednej strony współczesne, zwłaszcza krytyczne, opinie dotyczące kanadyjskiego modelu wielokulturowości, a także  relacje między diasporami w wieloetnicznym społeczeństwie kanadyjskim.

Wśród poruszanych w trakcie Kongresu tematów znajdą się między innymi:

 • Transkulturowość / Trans-kulturacja,
 • Krytyczne spojrzenie na wielokulturowość,
 • Historyczne i  socjologiczne perspektywy kontaktów pomiędzy diasporami ,
 • Literackie, filmowe  i medialne przedstawienia  kontaktów  transkulturowych oraz relacji między diasporami,
 • Relacje pomiędzy kanadyjskimi pisarzami i artystami wywodzącymi się z różnych diaspor ,
 • Hybrydyczność i nowe formy sztuki  przekraczające bariery diaspor ,
 • Tożsamość, etniczność, gender, klasy a relacje  międzykulturowe i transkulturowe,
 • Tożsamość i przynależność transnarodowa,
 • Wzajemne relacje różnych grup rasowych
 • Relacje pomiędzy grupami etnicznymi i kanadyjską ludnością rodzimą
 • Tożsamość wielorasowa,
 • Komparatywna poetyka diaspory,
 • Różnorodność kulturowa a bioróżnorodność.

Językami kongresu będą angielski i francuski. Udział zapowiedziało 80 badaczy z Polski, Europy i Kanady. Gośćmi specjalnymi będą: światowej sławy znawca problemów indiańskich prof. Hartmut Lutz z Universität Greifswald w Niemczech oraz uznany autorytet w badaniach nad wielokulturowością, prof. Smaro Kamboureli, dyrektor TransCanada Institute w University of Guelph w Kanadzie. Kongres otworzą: Jego Ekscelencja Daniel Costello, Ambasador Kanady w Polsce, Prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz Prof. Andrzej Mania, Prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie uroczystego otwarcia zostaną wręczone wyróżnienia w konkursie im. Nancy Burke na najlepsze prace magisterskie o tematyce kanadianistycznej w Polsce. Planowana jest publikacja najciekawszych wystąpień konferencyjnych.

O PTBK

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich jest pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Rady Studiów Kanadyjskich (ICCS). Towarzystwo powstało w 1998 roku i liczy obecnie ponad 120 członków, pracowników naukowych i studentów wywodzących się z angielsko- i francuskojęzycznych ośrodków akademickich działających przy polskich uniwersytetach w Krakowie, Sosnowcu, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Łodzi. PTBK jest wydawcą recenzowanego czasopisma „TransCanadiana", którego interdyscyplinarny profil tworzy przestrzeń do publikacji dla szerokiego spektrum uczonych  zajmujących się problemami kanadyjskimi.

Wśród najważniejszych celów statutowych Towarzystwa znajdują się: propagowanie wiedzy o Kanadzie,  finansowe wspieranie inicjatyw popularyzujących taką  wiedzę w Polsce i organizacja odbywających się co trzy lata kongresów o zasięgu międzynarodowym

 

Obecny skład zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich:

Przewodniczący: prof. UŚ dr hab. Krzysztof Jarosz (Uniwersytet Śląski)

Zastępca: dr hab. Agnieszka Rzepa (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Skarbnik: dr Marcin Gabryś (Uniwersytet Jagielloński)

Sekretarz: dr Tomasz Soroka (Uniwersytet Jagielloński)

Data opublikowania: 21.10.2010
Osoba publikująca: Marcin Gabryś