Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210528

Kierunek Wschód: migracje azjatyckie

Data: 28.05.2021 - 29.05.2021
Miejsce: platforma StreamYard
Organizator: Koło Naukowe Migracji Międzynarodowych UJ
Kontakt: kn.migracje.uj@gmail.com
Witryna internetowa wydarzenia: https://fb.me/e/JUS4MTPi

Ogólnopolska konferencja naukowa

Azja to kontynent, który zamieszkuje największy odsetek ludności świata. W jej obrębie odbywa się wiele ruchów migracyjnych – udokumentowanych i nieudokumentowanych, które są ważnym czynnikiem kształtującym ten region. Jest to obszar różnorodny pod względem politycznym, religijnym, ludnościowym i kulturowym. To zróżnicowanie nie tylko czyni go interesującym, ale wymaga też wieloaspektowego podejścia do występujących tam migracji.

Skąd pomysł organizacji tej konferencji?
Konferencję organizuje Koło Naukowe Migracji Międzynarodowych działające przy Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na wybór tematu konferencji wpływ miało wiele aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych, w tym m.in.: obecna sytuacja mniejszości azjatyckich w wielu krajach, szczególnie po rozpoczęciu pandemii COVID-19, zmagania uchodźców syryjskich w odnalezieniu bezpieczeństwa, czy wzmożona ilość przestępstw motywowanych nienawiścią rasową i narodowościową w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Konferencja ma na celu podkreślenie znaczenia ruchów migracyjnych na kontynencie azjatyckim, ich przyczyn i skutków, a także roli, jaką odgrywają w życiu ludzi. Poprzez wieloaspektowe spojrzenie na tę tematykę chcemy wywołać dyskusję wśród zainteresowanych,  jak również zwrócić uwagę na różne problemy z nią związane - m.in. uchodźstwo, handel ludźmi, migracje przymusowe.
Pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką migracji – studentów, doktorantów, ekspertów, pasjonatów ruchów migracyjnych i mniejszości. Poprzez tę inicjatywę chcemy także rozpowszechnić wiedzę na temat migracji, ich znaczenia i konsekwencji dla świata. Konferencja rozpocznie się wykładem eksperckim.
 
Tematyka, która szczególnie nas interesuje to:
 • ruchy migracyjne na obszarze Azji
 • ruchy migracyjne na konkretnych obszarach Azji (Azja Południowo-Wschodnia, Azja Wschodnia, Azja Południowa, Azja Środkowa, Bliski Wschód – część azjatycka)
 • formy kontaktu ze społeczeństwami przyjmującymi
 • ruchy uchodźcze (m.in. obywatele Korei Północnej, Rohingya, Syryjczycy, Afgańczycy)
 • stosunek ludności lokalnej do migrantów
 • polityki państw azjatyckich w stosunku do migrantów i uchodźców
 • nowy typ migranta - uchodźcy klimatyczni w Azji
 • dzieci w migracjach azjatyckich
 • wpływ czynników społeczno-kulturowych na stopień akulturacji mniejszości w społeczeństwach przyjmujących w Azji
 • sytuacja polityczna w Azji
 • zmiany społeczno-kulturowe w Azji
 • handel ludźmi na obszarze Azji
 • bezpaństwowość w Azji
 • mniejszości religijne, etniczne i narodowe w Azji
 
Konferencja odbędzie się poprzez platformę StreamYard. Językiem roboczym konferencji będzie język polski.
Planowana jest publikacja tekstów konferencyjnych.
Długość planowanego wystąpienia: do 20 minut
 
Zgłoszenia można nadsyłać do 5 maja 2021                                                                                                                     
LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
Decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu: do 9 maja 2021
Kontakt: kn.migracje.uj@gmail.com