Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dzień Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Zapraszamy całą społeczność Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ do udziału w Dniu Wydziału, który będzie mieć miejsce 8 października (poniedziałek). Główne uroczystości odbędą się w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 (sale wystawowe A i B) od godz. 9.00 do godz. 16.00.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji święta studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału będą "Oblicza wielokulturowości". Przewidujemy prezentację na temat "Wielokulturowego Wydziału", debatę ekspertów dotyczącą wyzwań wielokulturowości w XXI wieku, dwa panele studenckie (jeden z języku polskim, drugi w języku angielskim) oraz panel absolwencki, w którym wystąpią byli studenci naszego Wydziału reprezentujący różne profesje. Podczas całego dnia obrad swoje osiągnięcia będą prezentować na specjalnie przygotowanych stoiskach Koła Naukowe skupione w różnych jednostkach naszego Wydziału; zapraszamy również na wystawę zdjęć autorstwa naszych pracowników i studentów dotyczących oczywiście problematyki wielokulturowości. Wieczorem natomiast odbędzie się nieformalne spotkanie z Klubie Studenckim "Żaczek", podczas którego będzie możliwa bliższa integracja społeczności akademickiej Wydziału.

Jednocześnie przeypominamy, że decyzją Dziekana 8 października jest dniem wolnym od zajęć, co ma umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom wspólne spotkanie i integrację.

Plakat

Program

Data opublikowania: 28.09.2018
Osoba publikująca: Monika Wyroba