Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Z Kanadą przez wieki. 150-lecie Kanady - VI Festiwal Kultury Kanadyjskiej.

Kanada jest krajem z relatywnie krótką, ale ciekawą historią. Kraj ten zbudowano na ziemiach zamieszkałych przez Ludność Rodzimą Ameryki Północnej. Pierwszą kolonię utworzyli i rozbudowali Francuzi. Przez wiele lat rywalizowali oni i toczyli wojny z Anglikami oraz ich kolonistami. W połowie XVIII w. Nowa Francja została ostatecznie podbita przez Anglików, którzy na nowo zdobytych terenach utworzyli kilka kolonii. Rozwijały się one w oparciu o Wielką Brytanię i w atmosferze zagrożenia ze strony powstałych na południu od nich Stanów Zjednoczonych. Wspólnota i tożsamość mieszkańców Brytyjskiej Ameryki Północnej a także kolejnych fal osiedlających się tam imigrantów, kształtowała się stopniowo, splatając polityczne wpływy Korony Brytyjskiej oraz szybko rozbudowywane relacje ekonomiczne ze Stanami Zjednoczonymi. Dokonane w roku 1867 połączenie trzech z istniejących w Ameryce Północnej brytyjskich kolonii, które utworzyły Dominium Kanady, jest uważane za początek kanadyjskiej państwowości.

Dominium stopniowo powiększało swoje terytorium i uniezależniając się od metropolii, akcentowało odrębność od sąsiada z południa. Specyfikę Kraju Klonowego Liścia symbolizują dziś zarówno rozlegle przestrzenie, wspaniałe lasy, dzika przyroda, dwujęzyczność i polityka wielokulturowości, jak i syrop klonowy oraz fascynacja hokejem. Specjaliści cenią kanadyjskie filmy i literaturę, a podróżnicy z pasją opowiadają o kanadyjskich miastach, parkach narodowych, dwóch milionach jezior i najsłynniejszym wodospadzie na świecie.

W Trakcie VI Festiwalu Kultury Kanadyjskiej będziemy się starali przedstawić kanadyjską specyfikę i pokazać przykłady wyjątkowości Kanady w różnych sferach i na różnych poziomach. Interesować nas też będzie kanadyjska mozaika etniczna i wkład jaki wnoszą do niej poszczególne grupy etniczne, wśród nich również te wywodzące się z ziem polskich. Zapraszamy do zgłaszania referatów przedstawiających osiągnięcia i unikalność Kanady w różnych aspektach: niepowtarzalne procesy kształtujące dzieje tego kraju i jego system polityczny a także szeroko rozumianą kulturę. Jesteśmy również ciekawi kanadyjskiej perspektywy i oceny problemów Ameryki oraz Świata.

Planujemy wydanie drukiem najciekawszych referatów w publikacji zbiorowej zawierającej teksty również z dwóch poprzednich Festiwali Kultury Kanadyjskiej

Dodatkowe informacje: fanpage FKK.

PROGRAM

 

Organizatorzy: Koło Naukowe Amerykanistyki UJ oraz Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

Data opublikowania: 16.10.2017
Osoba publikująca: Monika Wyroba