Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzictwo kulturowe a nowe zjawiska religijne Ameryk: historia i współczesność.

Zakład Ameryki Łacińskiej IAiSP UJ zaprasza na seminarium latynoamerykańskie:

 

Dziedzictwo kulturowe a nowe zjawiska religijne Ameryk: historia i współczesność.

 

Termin: 27 kwietnia (czwartek), godzina 9.00 – 13.30

Miejsce: Rynek Główny 34, sala 31

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu seminariów latynoamerykańskich, organizowanych przez Zakład Ameryki Łacińskiej naszego Instytutu. Tematem będą nowe zjawiska religijne i para-religijne nowożytnej Ameryki oraz ich relacje z dziedzictwem kulturowym społeczeństw zamieszkujących zarówno obszar Stanów Zjednoczonych jak i Ameryki Łacińskiej. Główną osią seminarium będą rozważania na temat niezwykle dynamicznej działalności kościołów nurtu ewangelikalnego (przede wszystkim pentekostalizmu), coraz większej różnorodności form wyrażania swojego przywiązania do sfery sacrum oraz procesów migracji, które przyczyniają się do ewolucji i powstawania nowych elementów w sferze dziedzictwa kulturowego społeczeństw zarówno wielkich metropolii jak i mieszkańców prowincji.   

 

W pierwszej części seminarium (w języku polskim) naszymi gośćmi będą:

 

Dr Michał Choiński, Instytut Filologii Angielskiej UJ, który w prezentacji "Retoryka Odrodzenia" w kazaniach Jonathana Edwardsa i George Whitefielda omówi wybrane techniki retoryczne, wykorzystywane przez kaznodziejów pierwszego Wielkiego Przebudzenia w USA (1739-1744).

 

Dr Paulina Napierała, IAISP UJ, która w prezentacji: Historia pentekostalizmu i wkład Afroamerykanów w jego rozwój omówi historię ruchu zielonoświątkowego, powstałego na fali Trzeciego Wielkiego Przebudzenia w USA. Wyjaśni proces tworzenia ruchu przez ludzi, którzy nie godzili się na sformalizowanie praktyk religijnych i stagnację swoich zinstytucjonalizowanych Kościołów, a także, jak twierdzili, chcieli dowartościować chrześcijaństwo emocjonalnie. W prezentacji zanalizowane zostaną także elementy tradycji i duchowości afroamerykańskiej, które przeniknęły do nowego odłamu nurtu ewangelikalnego i w dużej mierze przyczyniły się też do jego popularności.

 

Dr Katarzyna Górska, WSMiP UJ, która w referacie: Wybrane zjawiska religijne we współczesnych miastach Ameryki Łacińskiej zaprezentuje aspekty religii i religijności mieszkańców metropolii Ameryki Łacińskiej. Na skutek procesów migracji, globalizacji i zmiany kulturowej miasta latynoamerykańskie stały się przestrzeniami najbardziej zróżnicowanymi pod względem religijnym w całym regionie. Podczas prezentacji omówiona zostanie działalność kościołów protestanckich w osiedlach migranckich oraz rozwój religii ludowej na przykładzie różnych kultów praktykowanych w ramach curanderismo urbano.

 

Dr Marta Kania, IAISP UJ, która w referacie: Kontynuacja czy zmiana? Dziedzictwo kulturowe społeczeństw Ameryki Łacińskiej wobec nowych zjawisk religijnych omówi nowe zjawiska religijne (przede wszystkim wyznania protestanckie) i para-religijne ostatnich kilku dekad i ich wpływ na zmianę struktury społecznej, tradycji i świata wartości wśród ludności tubylczej Hispanoameryki, ze szczególnym uwzględnieniem regionu andyjskiego.   

 

Druga część seminarium (w języku angielskim) to spotkanie z dr Hansem Geir Aasmundsenem z UiB Global, University of Bergen, autorem książki: Pentecostals, Politics, and Religious Equality in Argentina (http://www.brill.com/products/book/pentecostals-politics-and-religious-equality-argentina). Doktor Aasmundsen zaprezentuje swoje badania na temat pentekostalizmu w Argentynie w okresie transformacji demokratycznej, jak również wygłosi referat: Global Evanglicalism and the Lausanne Movement in Latin America: mission, methods and local transformation of societies and cultures, na temat jednego z najbardziej dynamicznych i wpływowych ruchów religijnych „The Lausanne Movement”, skupiającym około 250 milionów wyznawców na świecie (Brown 2016).

 

Zapraszamy!

 

 

 

Data opublikowania: 19.04.2017
Osoba publikująca: Monika Wyroba