prof. dr hab. Adam Walaszek

stanowisko: profesor zwyczajny
e-mail: adam.walaszek@uj.edu.pl

Mgr historii UJ 1974, 1981 dr historii, 1989 habilitacja; tytuł naukowy profesora 1995; stanowisko prof. zw. 2008.

Profil na ORCID.

Funkcje w UJ

 • Dyrektor IAiSP w latach 2008-2016
 • 1974-1976 asystent Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński 
 • 1976-1981 asystent, Instytut Badań Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński.
 • 1981-1990 adiunkt, j.w. 
 • 1990-1995 docent, j.w.
 • 1991, 1997, 1998 do dziś - kierownik Zakłądu (dziś Katedry) Historii Międzynarodowych Ruchów Migracyjnych Instytutu badań Polonijnych (dziś Instytut Amerykanistyki i Studió Polonijnych).
 • 1993-1996 dyrektor Instytutu Polonijnego, Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2004 -  2008 zastępca dyrektor w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
 • 2005 –  p/o Kierownik Katedry Ameryki Łacińskiej IAiSP UJ
 • 2016 – dziś kierownik Zakładu Ameryki Łacińskiej IAiSP UJ
 • 2008 -  2016 dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

Zainteresowania naukowe:

 • Historia Polonii w USA (XIX i XX wiek)
 • Historia migracji polskich i europejskich w erze nowożytnej i najnowszej
 • Historia społeczna USA
 • Historia etniczna USA i stosunki interetniczne w USA
 • Dzieci dzieciństwo imigrantów w USA (XIX-XX wiek)

Projekty badawcze:

 • Stosunki inter-etniczne w USA w XIX i XX w.
 • Historia Polonii amerykańskiej do 1939 r.
 • Dzieciństwo w grupach etnicznych w USA w do lat trzydziestych XX w.

Stypendia

 • 1979-1980 10 mies. Fundacja Kościuszkowska, USA
 • 1986 10 mies. University of Wisconsin at Stevens Point, USA
 • 1986  1 mies. Immigration History Research Center, Minneapolis‑St. Paul travel grant
 • 1986 Henry J. Kaiser Family Foundation Travel Grant from the Archives of Labor and Urban Affairs, Wayne State University w Detroit
 • 1988-1990 udział w międzynarodowym projekcie badawczym "Conflict and Cooperation: The Experience of Immigrants from Central and Eastern Europe in an American City -- Cleveland, Ohio, 1880-1930", Volkswagen Stiftung
 • 1991-1992 10 mies. American Council of Learned Societies scholarship, University of Illinois at Urbana‑Champaign, USA
 • 1995, 1996, 1999 - DAAD (Bochum)
 • 1997 – JFK Institut, Freie Universität Berlin, stypendium 6 tygodni
 • 1997-1998 – Visiting Professor Skalny Foundation Grant, University of Rochester, Rochester, NY
 • 1997 – Komitet Badań Naukowych – grant na współpracę badawczą polsko-amerykańską na temat stosunków interetnicznych
 • 2000 Visiting Professor, Skalny Research Grant, Rochester, N.Y., USA
 • 2002 Visiting Professor, Central Connecticut State University, New Britain, CT, USA
 • 2005 1 mies. stypendium Fundacji Lanckorońskich, Rzym
 • 2011 1 mies. stypendium Fundacji Lanckorońskich Rzym
 • Wyjazdy z wykładami w ramach programu Erasmus i CEEPUS do uniwersytety: Santiago de Compostella, Catania, Roma III, Graz

Członkostwo i funkcje

 • 1993 – 1998 – członek Rady Naukowej Polish American Historical Association, USA
 • 1991 – 2007 członek Komitet Badania Polonii PAN
 • 2007-  członek Komitetu Badania Migracji Ludności i Polonii przy Prezydium PAN
 • 1991 – 2004 członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika “Przegląd Polonijny”
 • 2004 -  2008 redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Polonijny” (PAN)
 • od 1998 – dziś Alumn Salzburg Seminar, Salzburg, Austria
 • od 1999 – do dziś członek Rady Redakcyjnej Dve Domoviny/Two Homelands (Ljubliana, Słowenia)
 • 0d 1999 d odziś - członek Rady Redakcyjnej Polish and American Studies Series, Ohio State University, USA
 • 1999 – 2005 członek Rady Redakcyjnej Central European Studies of the University of Rochester Press, University of Rochester, USA
 • od 2003 – do dziś członek komitetu redakcyjnego “Politeia. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych I Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”
 • członek Rady Redakcyjnej pisma „Ad Americam” (Kraków, UJ)
 • od 2003 – do dziś członek Rady Naukowej Centre de documentation sur migrations humaines, Dudelange, Luksemburg
 • od 2005 – do dziś członek Rady Redakcyjnej „Rocznik Polonii” (Bydgoszcz)
 • 2004-2005 członek Komitetu Programowego I Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 8-11 wrzesień 2005.
 • 2004 – 2007 członek Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków
 • 2010 – 2015 członek Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią PAN
 • 2015- 2018 członek Komitetu Badań nad Migracjami, przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk
 • 2007 – dziś wiceprzewodniczący  Międzywydziałowej Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Badań Diaspory Polskiej
 • 2009-2012 członek Rady Naukowej (Council) Polish American Historical Association, USA
 • 2008-2012  członek Consello Cientifico "Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións" (Santiago de Compostella, Hiszpania)
 • 2012 – dziś członek Rady Redakcyjnej (Editorial Advisory Board): Migration – Ethnicity – Nation. Cracow Studies in Culture, Society and Politics, Frankfurt – Berlin – Bern: Peter Lang
 • 2013 – dziś członek Rady Redakcyjnej „The Polish Review” (Nowy Jork), PIASA
 • 2015 – dziś członek Rady Redakcyjnej (Editorial Board) „Polish American Studies” (USA)
 • 2012 – dziś Przewodniczący Rady Programowej „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, PAU, Warszawa

Nagrody

 • 1984 Ministerstwo Edukacji Narodowej, nagroda dla książki Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski 1919-1924
 • 1988 indywidualna nagroda im.  Floriana Znanieckiego dla książki Polscy robotnicy, praca i związki zawodowe
 • 1994 Joseph Swastek Award dla najlepszego artykułu opublikowanego na łamach półrocznika  „Polish American Studies”  w 1994 r.
 • 2003 nagroda za osiągnięcia w badaniach nad Polonią i emigracją (za  pracę Diaspora Polska, Kraków 2001) Światowej Rady Badań nad Polonią 
 • 2004 Nagroda im. Mieczysława Haimana Polish American Historical Association za całokształt zasług dla badań polskiej grupy etnicznej w USA
 • 2006 Joseph Swastek Award dla najlepszego artykułu opublikowanego na łamach półrocznika  „Polish American Studies w 2006 r.
 • 2007 Nagroda indywidualna I stopnia Rektora UJ za monografię Migracje Europejczyków 1650-1914

Odznaczenia

 • 2000 złoty Krzyż Zasługi RP
 • 2003 Nagroda Światowej Rady Badań nad Polonią za wybitne osiągnięcia w badaniach nad Polonią
 • 2004 Medal M. Haimana Polish American Historical Association, USA za wybitne zasługi w badaniach Polonii amerykańskiej

Kursy

katalog w USOSweb

 

Publikacje

» Monografie

2011, Życie na pograniczu i ‘życie pomiędzy'. Polacy w zagłębiu antracytowym w Luzerne County, Pensylwania z innymi grupami w tle (1753-1902), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, s. 157.

2007, Migracje Europejczyków 1650-1914, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 329.

1994, Światy imigrantów. Tworzenie polonijnego Cleveland, Ohio, 1880-1930, Kraków: Nomos, s. 231.

1988, Polscy robotnicy, praca i związki zawodowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1880 ‑ 1922, Wrocław‑Warszawa: Ossolineum, s. 250.

1983, Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po I wojnie światowej, 1919 ‑ 1924, Warszawa‑Kraków: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Polonijne, Nr 7, s. 182.

» Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2013,  Central Eastern Europeans in the Euro Atlantic Migration System Before the First World War, [w:] Tales of Transit. Narrative Migrant Spaces in Atlantic Perspective 1850-1950, red. M. Boyden, H. Krabbendam, L. Vandenbussche, Amsterdam: Amsterdam University Press, ss. 27-42.

2012, ‘Płacz na początku podróży  może przynieść jedynie nieszczęście' – wychodźstwo Żydów z Europy Środkowo-wschodniej przed Wielką Wojną, [w:] Amerykomania, tom 2, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 907-924.

2010, Do Ameryki za chlebem: Central Eastern Europeans Cross the Atlantic, [w:] Leaving Home. Migration Yesterday and Today, red. Diethelm Knauf/Barry Moreno, Bremen: Edition Temmen, 2010, ss. 63-77.

2009, Migracyjne wybory i dyskusje wokół nich na ziemiach polskich 1870-1914,  [w:] Między konfrontacją a współpracą. Historia - polityka – migracje. Księga pamiątkowa na upamiętnienie 50-lecia pracy naukowej Profesora Jana E. Zamojskiego, red. E. Kowalska,  Warszawa: Instytut Historii PAN, ss. 233-250.

2009, Diaspora, [w:] The Palgrave Dictionary of Transnational History. From the mid-19th Century to the Present Day,  red. Akira Iriye and Pierre-Yves Saunier, associate editors Jane Carruthers, Donna Gabaccia, Rana Mitter, Mariano Plotkin, Patrick Verley, Houndmills-New York: Palgrave-Macmillan Publ., , ss. 273-278.

2009, Migrations from a Galician Village: Babica before World War I, [w:] European Mobility. Internal, International, and Transatlantic Moves in the 19th and early 20th Centuries, red. Annemarie Steidl, Josef Ehmer, Stan Nadel, Hermann Zeitlhofer, Transkulturelle Perspektiven, Vol. 8, Göttingen: V&R unipress, ss. 79-87.

2009, Zum Brot – Osteuropaer auf dem Weg nach Amerika, [w:] Aufbruch in die Fremde. Migration gestern und heute, red.  Diethelm Knauf/Barry Moreno, Bremen: Edition Temmen, ss. 129-149.

2009, Migracyjne szlaki w Europie Środkowej w XVIII wieku w perspektywie mikro: Salzburg – Saksonia –Prusy Wschodnie – Królestwo Polskie – Ameryka, [w:] Zrozumieć współczesność. Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi w 75. rocznicę urodzin,  red. G. Babiński, M. Kapiszewska, Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa, ss. 141-151.

2009, Wychodźcy zarobkowi – straceni dla „sprawy" czy patrioci?, [w:] Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności, red. A. Nowak, A. A. Zięba, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, ss. 325-351.

2009, Migracje i ziemie polskie w latach 1854-1914, [w:] Emigracja z Klępska i okolic do Australii w 1838 r.,  red. A. Maksymowicz, Sulechów-Zielona Góra, Muzeum Ziemi Lubuskiej,  ss. 33-62.

2008, Imigracja, [w:] Ameryka. Społeczeństwo, kultura, polityka, Tom 1, red. Tomasz Płudowski, Toruń: Adam Marszałek, ss. 97-127.

2008, Polonia amerykańska, [w:] Ameryka. Społeczeństwo, kultura, polityka, Tom 1, red. Tomasz Płudowski, Toruń: Adam Marszałek, ss. 219-250.

2008, Diaspory, [w:]  Etniczność w przemianach społeczności narodowych, red. Maria Szmeja, Kraków: Nomos, ss. 263-281.

2007, Emigration and Nation-Building during the Mass Migrations from Europe, [w:] Citizenship and Those who Leave: The Politics of migration and Expatriation, red. Nancy L. Green and François Weil, Urbana, IL: University of Illinois Press, ss. 63-90, (współautorzy: Donna R. Gabaccia, Dirk Hoerder).

2006, Emigration et construction nationale en Europe (1815-1939), [w:] Citoyenneté et émigration: Les politiques du départ, red. Nancy L. Green, François Weil, Paris: Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, ss. 67-94, (współautorzy: Donna R. Gabaccia, Dirk Hoerder).

2006, Diaspora polska – ciągłość i trwanie w erze transnacjonalizmu?, [w:] Rola dawnej i nowej  emigracji polskiej w warunkach Unii Europejskiej, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, ss. 59-86.

2006, Polonia amerykańska i amerykańscy historycy [w:] Diaspora polska w procesach globalizacji: stan i perspektywy badań, red. Grzegorz Babiński, Henryk Chałupczak, Kraków: Grell, ss. 39-62.

2005, Naród, bohaterowie i wrogowie w podręcznikach szkolnych Polonii amerykańskiej do lat trzydziestych XX wieku, [w:]  Kobiety i młodzież w migracjach. Migracje i społeczeństwo, t. X, red. J. E. Zamojski, Warszawa 2005, ss. 421-442.

2005, Od Crèvecoeura po transnacjonalizm: „amerykanizacja" w piśmiennictwie historycznym, [w:] Historyk i historia. Studia dedykowane pamięci Prof. Mirosława Frančicia,  red. Adam Walaszek, Krzysztof Zamorski, Kraków: Historia Iagiellonica, ss.  91-112.

2005, Mass Migrations: Their Economic, Political and Cultural Implications. Convenor's Overview, [w:] 20th International Congress of Historical Sciences. Programme, 3-9 July 2005, Sydney, Australia: University of New South Wales, ss. 206-214.  

2003, Labor diasporas in Comparative Perspective. Polish and Italian Migrant Workers in Europe and America, 1870s-1920s, [w:] The Historical Practice of Diversity, red. Dirk Hoerder, Christiana Harzig, Adrian Shubert, New York-Oxford: Berghahn Books, ss. 152-176.

2003, Teofil Antoni Starzyński  (1878 – 1952) – w pięćdziesięciolecie śmierci, [w:] Z dziejów Polski i emigracji (1939-1989). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskimu, red. M. Szczerbiński, T. Wolsza, Gorzów Wielkopolski, ss. 491-505.   

2003, Dzieci imigrantów i kontrola społeczna w Stanach Zjednoczonych w początkach wieku XX, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, część II.  Stulecie XIX i XX, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, ss. 73-98.

» Artykuły naukowe

2017, Stanisław Ślisz – dziennikarz Polonii amerykańskiej (1859-1908), „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 1, s. 373-380.

2017, Salzburg – Saxony – East Prussia – Kingdom of Poland – America: one family migration networks, “Mutations, Mémoires et perspectives du Bassin Minier”, (Luxembourg) 9 (2017),  no special: Migrations – histoire, mémoire, patrimoine. Les 20 ans du CDMH a Dudelange, ed. A. Reuter, s. 48-53.

2017, Nie tylko Ellis Island/Not Only Ellis Island, w: Augustus Francis Sherman. Atlas imigranta, Gdynia: Muzeum Emigracji, s. 32-42.

2017, Czy historiografia wędruje ponad granicami? Historycy o transatlantyckich migracjach i diasporze polskiej w USA, „Historyka”  47 (2017),  s. 215-235

2013, Kraj emigracji i kraj imigracji: wczesny paradoks Luksemburga (do 1914 r.), „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", vol. 39, nr 4, ss. 5-18.

2013, Dwie europejskie peryferie: porównanie migracji portugalskich i polskich od XVI wieku do Wielkiej Wojny, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", vol. 39, nr 2, ss. 15-50.

2013, Kazimierz Żychliński (24 II 1859 – 28 VIII 1927)  działacz Polonii amerykańskiej. Notatki do biografii, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", vol. 39, nr 1, ss. 243-256.

2012, Poljaci i Židovi iz Galicije i poljsjih krajeva, w: Veliki val. Isejavaje iz srednje Europe u Ameriku 1880-1914, ed. P.E. Dubrović, Rijeka: Muzej grada Rijeke, s. 335-351.

2011, Das "El dorado" und die Wirklichkeit. Die Emigration aus Polen in die USA von 1914, „Osteuropa" 61, nr 3, ss. 47-61.

2010, Antoni Małłek (1851-1917) – działacz Polonii amerykańskiej, muzyk i polityk, „Studia Polonijne",  vol. 31, ss. 371-377.

2010, Von 'Polen in Amerika' zu 'Amerikanern polnisher Herkunft'. Migration, Diaspora und ethnische Imaginationen 1870-1930, „Comparative. Zeitschrift für Globalgeschichte und Verleichende Gesselschaftsforschung", 20, heft ½, ss. 164-185.

2010, Od  obchodów rocznicy Powstania Listopadowego po „Bartek Bieda Show", Kultura polska i polonijna w USA,  1870-1930, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", vol. 36, nr 2, s. 71-89

2008, Christiane Harzig „Przegląd Polonijny", vol. 34, nr 3-4, ss. 111-113.

2007, Images of Neighbors and Poles in Early 20th Century Polish American School Books, „Polish American Studies", LXIV, No. 1, ss. 87-107.

2007, Napływ Europejczyków do północnej Ameryki (XVI-XVIII w.): migracja dobrowolna i niedobrowolna, „Politeja", nr 6, , ss. 443-457.

2006,  Słoweńscy wierni, duszpasterze i hierarchia kościelna: "sprawa" ks. Vitusa Hribara w Cleveland, Ohio, „Przegląd Polonijny", vol. 32, nr 4, ss. 5-22.

2005, Tomasz Siemiradzki: An Intellectual in Ethnic Politics, „Polish American Studies," LXII, No. 2, ss. 47-73.

2005, Mass Migrations: Their Economic, Political and Cultural Implications, „Przegląd Polonijny", vol. 31, nr 1, ss. 7-16.

2004, Stulecie amerykańskiej literatury o Polonii 1900-2000, „Krakowskie Studia Międzynarodowe," nr 1 (2), ss. 1-13.

2004, Migracje w Europie przedprzemysłowej: 1650-1750, „Przegląd Polonijny", vol. 30, nr 2, ss. 5-44.

2004, Europejskie migracje w Europie protoprzemysłowej, 1750-1820, „Przegląd Polonijny",  nr 4, ss. 35-56.

2003, Migracje w historii Europy – kilka uwag niekoniecznie nowych, „Przegląd Polonijny", vol. 29, nr 3, ss. 13-38.

2003, Marcin Kula i ludzkie historie, „Przegląd Polonijny", vol. 29, nr 3, ss. 5-12.

2003, Tomasz Siemiradzki – inteligent w polityce etnicznej, „Przegląd Polonijny",  vol. 29, nr 1, ss. 5-27.

2003, Wychodźcy, Emigrants or Poles? Fears and hopes about emigration in Poland 1870-1918-1939, "AEMI Journal" (Stavanger), Vol. 1, ss. 78-93.  

2003, Ferocious Enemies and Noble Heroes: Images of ‘Us' and ‘Them' in Polish-American Textbooks until 1930s), „Migracijske i etničke teme" (Zagreb), nr 4 (19), ss. 433-449.

» Redakcje naukowe

2012, The Polish Diaspora in America and the Wider World, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, s. 172, (współredaktorzy: Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, Janusz Pezda).

2012, Amerykomania, tom 2, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.  1121, (współredaktor: Włodzimierz Bernacki).

2011, Transformacje w Ameryce Łacińskiej, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 177, (współredaktor: Aleksandra Giera).

2009,  Amerykomania, tom 1,  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.  280
 (współredaktor: Włodzimierz Bernacki).

2005, Rodzina, prywatność, intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, Warszawa: DiG, s. 197, (współredaktorzy: Dobrochna Kałwa, Anna Żarnowska).

2005, Historyk i historia. Studia dedykowane pamięci Prof. Mirosława Frančicia, Kraków: Historia Iagiellonica, s. 306, (współredaktor: Krzysztof Zamorski).

» Recenzje

2012, M. Legocki, Z Trójwsi do Ameryki/From Trivillage to America, Cieszyn, 2011, /rec. [w:] „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", nr 4, ss. 141-143.

2009, S. Blejwas, The Polish Singers Alliance of America, 1888-1998. Choral Patriotism, RochesterWoodbridge, Rochester University Press, 2005, /rec. [w:] „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", nr 1, ss. 99-101.

2008, M. L. Nemanic, One Day for Democracy. Independence Day and the Americanization of Iron Range Immigrants, Athens: Ohio University Press, 2007, /rec. [w:] „Journal of American History", No. 1, ss. 224-225.

2008, Z życia i działalności Kongresu Polonii Amerykańskiej. Szkice, red. R. Sudziński i A, Sudoł, Toruń: Wydawnictwo Wers, 2006, /rec. [w:] „Przegląd Polonijny, 2008, nr 3-4, ss. 129-136.

2006, Irish and Polish Migration in Comparative Perspective, red. John Belchem and Klaus Tenfelde, with editorial assistance Brian McCook, Klartext Verlag, Essen, 2003, /rec. [w:]  „European History Quarterly", vol. 36, nr 4, ss. 602-603.
 
2006, Homelands: War, Population and Statehood in Eastern Europe and Russia 1918-1924, red. N. Baron, P. Garrell London: Anthem Press, 2004, / rec. [w:] „Slavonic and East European Review", nr 3, ss. 362-363.

2006, Joanna Wojdon, W imieniu sześciu milionów. Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1944-1968, Toruń 2005, /rec. [w:] „Studia Historyczne", nr 1, ss. 100-102.

2005, J. Radzilowski, The Eagle and the Cross. A History of the Polish Roman Catholic Union of America, 1873-2000, Boulder, Co and New York: East European Monographs and Columbia University Press, 2003, /rec. [w:] „Journal of American Ethnic History", No.  2, ss. 119-120.

2005, M. Cegarra, O. Chovaux, R. Damiani, Gérard Dumont, J.-R.  Genty, J. Ponty, Tous gueules noires. Histoire de l'immigration dans le basin minier du Nord-Pas- de-Calais, Collection „Mémoires de Gaillette", no 8, Centre historique minier du Nord-Pas-de-Calais, 2004, /rec. [w:] „Przegląd Polonijny", nr 2, ss. 127-129.

2004, K. Majewski, Traitors and True Poles. Narrating a Polish-American Identity 1880-1939, Athens: Ohio University Press, 2003, /rec. [w:] „Journal of American History", vol. 91, nr 1, ss. 276.

» Tłumaczenia

2003, R. Rumbaut, Dziedzictwo wojny: uchodźcy z Wietnamu, Laosu i Kambodży, [w:] „Przegląd Polonijny", nr 1, ss. 49-74.

» Hasła encyklopedyczne i słownikowe

2011, The Polish American Encyclopedia, red. J.S. Pula, Jefferson-London: McFarland & Co. Inc.:

 • Alliance of Poles in America, s. 11,
 • Barzyński Jan, s. 27,
 • Barzyński Wincenty Michał, ss. 27-28,
 • Central Polish Committee in America, s. 58,
 • Czołgosz Leon Franciszek, 70-71,
 • Gebert Bolesław Konstanty, s. 146,
 • Gronouski John, s. 159,
 • Gwiazda Polarna, s. 164,
 • Jutrzenka, ss. 214-215,
 • Kikulski John, s. 226,
 • Kolasiński Dominik, s. 231,
 • Kolaszewski Antoni Franciszek, s. 231,
 • Krzycki Leo, s. 251,
 • Lattimer Massacre, ss. 265-266,
 • Małłek Antoni, s. 292,
 • Oral History Archives of Chicago Polonia, s. 335.
 • Polish Mechanics Association of America, ss. 398-399,
 • Polish Section, Socialist Party of the United States, s. 412,
 • Re-emigration to Poland, ss. 439-440,
 • Rokosz Stanisław, s. 453,
 • Sembrich Marcella, s. 477,
 • Siemiradzki Tomasz, s. 482,
 • Smulski Jan Franciszek, ss. 488-489,
 • Smulski Władysław Teodor, s. 489,
 • Starzyński Teofil A., s. 500,
 • Zand Helen, s. 560.2005, Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń: Oficyna Wyd. Kucharski, t. 4:

 • Paryski Antoni A., s. 31,
 • Pensylwania, ss. 47-48,
 • Polsko Amerykańskie Towarzystwo Historyczne, ss. 158-9,
 • Pomoc Polonii amerykańskiej dla Polski, ss. 172-173,
 • Pułaski Kazimierz, pomniki w USA, ss. 212-213,
 • Rokosz Stanisław, s. 267,
 • Sawicki Józef, s. 343,
 • Siemiradzki Tomasz, ss. 368-9,
 • Smulski Jan Franciszek, ss. 41-11,
 • Stany Zjednoczone: Displaced Persons, ss. 45-451,
 • Stany Zjednoczone: konflikty polsko-murzyńskie, ss. 452-453,
 • Stany Zjednoczone: programy radiowe, ss. 458-459,
 • Stany Zjednoczone: socjaliści, ss. 459-460,
 • Stany Zjednoczone: zmartwychwstańcy, ss. 451-2,
 • Unia Polaków w Ameryce, s. 195,
 • Walasiewicz Stanisława, s. 215,
 • Związek Polaków w Ameryce, s. 455,
 • Związek Podhalan w Ameryce, s. 453,
 • Związek Polek w Ameryce, ss. 464-465,2004, Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń: Oficyna Wyd. Kucharski, t. 3:

 • Król J., s. 57,
 • Kruszka M., s. 62,
 • Kruszka W., s. 62,
 • Milwaukee, Wisc., ss. 313-314,
 • Osada S ., ss. 484-485.


2004, Polski Słownik Biograficzny, t. 42, z. 2 (174), Warszawa:

 • Teofil A.  Starzyński, ss. 494-497.2003, Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń: Oficyna Wyd. Kucharski, t. 2:

 • Geryk T ., ss. 96-97,
 • Haiman M., ss. 182-183,
 • Kikulski J., s. 403,
 • Kolasiński D., s. 431,
 • Kolaszewski A, s. 431,
 • Knioła M.P., t. 2, s. 422.2003, Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń: Oficyna Wyd. Kucharski, t. 1:

 • Andrzejkowicz J., s. 73,
 • Barzyński J., s. 156,
 • Budzińska K., s. 284,
 • Chicago, ss. 312-316,
 • Chłop polski w Europie i w Ameryce, ss. 319-310,
 • Cleveland, ss. 344,
 • Detroit , ss. 415-416.
   

» Inne

2012, Introduction, [w:] The Polish Diaspora in America and the Wider World, red. Adam Walaszek, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, Janusz Pezda, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, s. 7.

2011, Kilka słów wstępu, [w:] Transformacje w Ameryce Łacińskiej, red. Adam Walaszek, Aleksandra Giera, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 7-8.

2009, Untitled, [w:] Olavi Koivukangas Siirtolaisuusinstituutin johtaja 1974-2009, s. 381.

2005, Prof. dr hab. Mirosław Francić, „Studia Historyczne",  nr 1, ss. 127-129.

2005, Profesor Mirosław Frančić, [w:] Kobiety i młodzież w migracjach. Migracje i społeczeństwo, t. X, red. J.E. Zamojski, Warszawa, ss. 500-501.

2005, Wstęp, [w:] Historyk i historia. Studia dedykowane pamięci Prof. Mirosława Frančicia,  red. Adam Walaszek, Krzysztof Zamorski, Kraków: Historia Iagiellonica, ss. 5-7, (współautor: Krzysztof Zamorski).

2005, Wstęp, [w:] Rodzina - prywatność - intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, red. Dobrochna Kałwa, Adam Walaszek, Anna Żarnowska, Warszawa: DiG, ss. 7-9, (współautorki: Dobrochna Kałwa, Anna Żarnowska).

» Wystąpienia konferencyjne

2016 Lipsk, Niemcy, Uniwersytet w Lipsku, Transnational aspects of migration

2016 Kraków, Migracje i diaspory współczesnej Ameryki Łacińskiej

2016, Innsbruck, Austria, konferencja Migration and generation

2016 Santiago de Compostela, Hiszpania, Annual AEMI Conference

2016, Gdynia. Muzeum Emigracji konferencja Polacy i Polonia w Ameryce Łacińskiej: przeszłość I teraźniejszość

2016 Berlin, Niemcy. Konferencja “The promotion of national minorities”  

2016 Warszawa, Komitet Badania Migracji PAN

2015 Maribor, Słowenia, Transatlantic Migrations – Immigrant Communications and „National Homes” in the USA

2015 Turyn, Włochy, AEMI Annual Conference

2015 Dudelange, Luksemburg, XVth IMR conference

2014 Kolonia, Niemcy, Migration and Mobility XIV IMR Coference

2013, 2 października, Association of European Migration Institutions Annual Conference, Karstad, Szwecja.

2013, 3 kwietnia, „Portuguese and Polish Current Migrations: Building the Future… Embracing the Past", Lizbona, Portugalia.

2013, 4-6 marca, Bilateral Cooperation Projects with Industrial Countries, Melbourne, Australia.

2012, 8-9 listopada, „Echoes of Migrations: Memories of Representations of Migrants", Lizbona, Portugalia.

2012, 5-7 stycznia, „American Historical Association Annual Conference", Chicago, USA.

2011, „Beyond the Borders, Behind the Men, The Invisibility of Female Migration University of the Basque Country", Vitoria-Gasteiz, Hiszpania.

2011, 1-2 grudnia, „Migracje a państwo. Etniczność, obywatelstwo, transnarodowość", Instytut Historii PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego.

2011, 24-26 listopada, „Migration to and from Europe: Different odes of Inclusion and Exclusion towards Migrants in the Reveiving Societies during the 19th and 20th Century", Trewir, Niemcy.

2011, „11th Internationale Konferenz Migration", Klagenfurt, Austria.

2010, 13-14 maja, „Migrationen", Uniwersytet Lipsk, Niemcy.

2010, „Tales of Transition", Antwerpia, Belgia.

2010, 6-7 grudnia, „Polsko-niemieckie doświadczenia migracyjne. Przeszłość i teraźniejszość",  Kraków.

2009, „Emigracja z Kępska i okolic do Australii w 1838 r.", Sulechów.

2009, „Powszechny Zjazd Historyków Polskich", Olsztyn.

2009, „Migration, Politics and Work, 9. Internationale Conference", Trewir, Niemcy.

2008, II European Congress of World and Global History, Drezno, Niemcy.