Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

20220606

Etniczna mobilizacja Romów w Europie - zarys zagadnienia

Date: 06.06.2022
Start Time: 15.00-16.30
Place: Reymonta 4, sala 18
Organiser: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

Serdecznie zapraszamy na wykład Elżbiety Mirga-Wójtowicz „Etniczna mobilizacja Romów w Europie - zarys zagadnienia.” Wykład przybliży uczestnikom ostatnie 30-40 lat zmagań liderów i aktywistów romskich w Europie o podmiotowość i możliwość mówienia o sobie własnym głosem. Omówione zostaną również w perspektywie historycznej działania i rola międzynarodowych i międzyrządowych instytucji i organizacji odpowiedzialnych za prawa człowieka, w tym prawa Romów.

Elżbieta Mirga-Wójtowicz jest animatorką kultury, politolożką i badaczką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie kończy pracę doktorską w Instytucie Nauk Politycznych i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada prawie 15-letnie doświadczenie pracy w administracji rządowej w zakresie realizacji polityki państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności realizacji polityki integracyjnej wobec Romów w Polsce. W latach 2008-2014 pełniła funkcję Pełnomocniczki Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W latach 2007-2017 prowadziła zajęcia na podyplomowych studiach romologicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Autorka raportów ewaluacyjnych dotyczących polityki integracji Romów w Polsce dla Komisji Europejskiej w ramach projektu Roma Civil Monitor (2017-2020) i Roma CIvil Monitor II (2021-2025).

Wydarzenie można zaliczyć w ramach programu OSA

  • Opiekun: dr Joanna Kulpińska
  • Liczba godzin OSA: 2 godziny
  • Forma zaliczenia: sporządzenie krótkiej notatki w języku angielskim lub polskim (max. 500-600 znaków), przedstawiającej główne zagadnienia omawiane podczas spotkania i przesłanie jej dr Joannie Kulpińskiej - notatki należy przesłać najpóźniej 2 tygodnie po spotkaniu. Należy również uzyskać podpis na karcie OSA.
W pierwszej kolejności wydarzenie kierowane jest do studentów migracji, ale mogą w nim uczestniczyć również studenci innych kierunków.