Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

January 2024

20240109
Previous week
Next week

All Things to All People. The Italian American Experience | 09.01.2024

Date: 09.01.2024
Start Time: 13.15-14.45
Place: Reymonta 4, s. 237
Organiser: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

Dr Piotr Podemski

To generations of Italian underdogs of WASP-ruled America the United States, or La Merica, has nevertheless remained a product of Italian genius: with its shores explored, Constitution written, cities built and key institutions established by legions of Italian heroes and heroines. Beyond this myth the same Italian American community has been consistently viewed by their fellow citizens as “the wretched refuse” of Southern Europe: non-White “dago” laborers, fanatical papist hordes, violent anarchists and mobsters, then fascists and, ultimately, the pizza nation. This talk will examine the evolution of the Italian American experience, epitomized by the changing nature of Columbus Day celebrations.

Dr Piotr Podemski, pracownik Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, magister filologii oraz magister historii. Zainteresowania naukowe: historia powszechna XX w. (Włochy, Stany Zjednoczone), współczesne Włochy (polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura), edukacja i polityka historyczna, integracja europejska, popularyzacja wiedzy o Polsce za granicą.

Wydarzenie można zaliczyć w ramach programu OSA:

  • Opiekun: Dr Katarzyna Górska
  • Liczba godzin OSA: 2 godziny
  • Forma zaliczenia: sporządzenie krótkiej notatki (500-600 znaków), przedstawiającej główne zagadnienia omawiane podczas spotkania i przesłanie jej do 23.01.2024 r. na adres k.gorska@uj.edu.pl Notatki wysłane po tym terminie nie będą przyjmowane. Podpisy na karcie OSA można uzyskać na dyżurze.