Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

20220114

Krakowscy Romowie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Date: 14.01.2022
Start Time: 13.00
Place: Zoom
Organiser: OtwartyKraków i OWiM (Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji)

Seminarium OWiM

Seminarium będzie poświęcone najnowszemu raportowi OWIM dotyczącemu społeczności romskiej w Krakowie. Przedstawione zostaną między innymi założenia metodologiczno-etyczne badań, na podstawie których powstał raport, wskazujące na konieczność bardziej partycypacyjnego podejścia do badań mniejszości etnicznych w celu stworzenia konkretnych polityk miejskich. Raport zawiera rys najnowszej historii Romów w Krakowie, a następnie omawia kwestie związane z edukacją, zdrowiem, funkcjonowaniem organizacji romskich i struktur przywódczych, oraz wyzwania dotyczące kultury i języka. Raport kończy seria rekomendacji dla władz miasta. W kontekście rekomendacji jednocześnie wraca do kwestii etyczno-metodologicznych w badaniach i pytań o bezpośrednie zastosowanie przez władze samorządowe oraz o status takich badań. Sugeruje, że istotne jest zadawanie pytania nie tylko o to „jak” badać, i za pomocą jakich metod, ale przede wszystkim „po co” i na jakich warunkach ludzie z badanych społeczności wchodzą w interakcje z badaczami. Te pytania mają szczególne znaczenie w sytuacji drastycznych nierówności pomiędzy mniejszościami, a społeczeństwem większościowym.

Prelegenci:

  • Michał P. Garapich (Roehampton University)
  • Elżbieta Mirga-Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny)
  • Monika Szewczyk (Uniwersytet Jagielloński)

Moderatorzy:

  • Konrad Pędziwiatr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • Dobrosława Wiktor-Mach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Wydarzenie odbędzie się w języku polskim.

Biogramy

Michał P. Garapich – doktor antropologii, pracownik naukowy Uniwersytetu Roehampton oraz współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Wykonawca wielu projektów badawczych i ewaluacyjnych zleconych przez władze brytyjskie, organizacje pozarządowe oraz samorządy londyńskie, takie jak Hammersmith&Fulham, Redbridge, Merton, Waltham Forest, Lewisham i Greenwhich. Jego ekspertyzy posługujące się metodami jakościowymi miały bezpośredni wpływ na politykę społeczną władz londyńskich (np. raport z 2008 roku dla Hammersmith&Fulham wsparł Fundację Barka w ich działaniach pomocowych dla bezdomnych polskich migrantów), ale też dla organizacji pozarządowych (raport ewaluacyjny z 2015 roku dla organizacji wspierającej bezdomnych The Upper Room zapewnił finansowanie tej organizacji na następne 2 lata). W ostatnim czasie autor raportu dla brytyjskiego Home Office dotyczącego politycznej radykalizacji polskich migrantów (2020), ewaluacji projektu Poles Connect dotyczącej lokalnej historii mówionej (2021) oraz ewaluacji programów pomocowych dla bezdomnych prowadzonego przez organizację Friends of Essex (2022).

Elżbieta Mirga-Wójtowicz – animatorka kultury, politolożka i badaczka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada prawie 15-letnie doświadczenie pracy w administracji rządowej w zakresie realizacji polityki państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności realizacji polityki integracyjnej wobec Romów w Polsce. W latach 2008-2014 Pełnomocniczka Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W latach 2007-2017 wykładowczyni podyplomowych studiów romologicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Autorka raportów ewaluacyjnych dotyczących polityki integracyjnej wobec Romów w Polsce dla Komisji Europejskiej w ramach projektu Roma Civil Monitor (2017-2020).

Monika Szewczyk – doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Związana ze środowiskiem romskim, działa na rzecz rozwoju, zachowania kultury i tradycji romskiej. W latach 2018, 2020, 2021 powołana jako przedstawiciel społeczności romskiej przez Wojewodę Małopolskiego do Komisji opiniującej wnioski nadesłane przez jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, związki wyznaniowe i inne organizacje działające na terenie województwa małopolskiego w sprawie realizacji zadań integracji społeczności romskiej.

Konrad Pędziwiatr - profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i badacz w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych. Współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji na temat migracji, religii i etniczności w procesach migracyjnych, islamu i muzułmanów w Europie oraz polityzacji islamu w Europie i na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Dobrosława Wiktor-Mach – adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i badaczka w międzywydziałowym Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR). Członkini Sekcji Socjologii Migracji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Do jej zainteresowań badawczych należą zmiany społeczne i ruchy społeczne na Bliskim Wschodzie, socjologia islamu, migracje międzynarodowe i integracja społeczno-kulturowa migrantów

Link do spotkania: Zoom

Meeting ID: 840 9106 5553 Passcode: G9PKpn

Wydarzenie można- zaliczyć w ramach programu OSA

  • Opiekun: dr Joanna Kulpińska
  • Liczba godzin OSA: 2 godziny
  • Forma zaliczenia: sporządzenie krótkiej notatki w języku angielskim lub polskim (max. 500-600 znaków), przedstawiającej główne zagadnienia omawiane podczas spotkania i przesłanie jej dr Joannie Kulpińskiej - notatki należy przesłać najpóźniej 2 tygodnie po spotkaniu. Należy również uzyskać podpis na karcie OSA.
W pierwszej kolejności wydarzenie kierowane jest do studentów migracji, ale mogą w nim uczestniczyć również studenci innych kierunków.