Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Maciej Smółka, Ph.D.

Maciej Smółka, Ph.D.

 

Dr. Maciej Smółka holds a Ph.D. in culture and religion studies (Jagiellonian University, 2021), BA in cultural studies with a minor in American studies (JU, 2013), and MA in American studies with a minor in North American studies (Jagiellonian University, 2015). He is a fellow of the Copernicus Foundation and the Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund and was a visiting researcher at Dickinson College (Carlisle, PA) in 2015 and the University of Minnesota (Minneapolis, MN) in 2018. A member of the International Association for the Study of Popular Music and Salzburg Global Seminar. In 2012-2015, he was the president of the Students’ Society for American Studies, organized multiple editions of the Days of American Culture conference, co-created Canadian Culture Festival, and managed various conferences and academic events. He was also an administrative officer of the TransAtlantic Studies program at the Institute of American Studies and Polish Diaspora in 2019-2021.

In 2015, he defended an MA thesis titled “Say Yes! to Michigan: Image of the State of Michigan and Its Construction in Sufjan Stevens’s Album ‘Michigan’” with honors, later published as a book (AT, 2017), while in 2017, he defended a Ph.D. dissertation “The Sound of a City: A Study of the Phenomenon Through the Example of the Minneapolis Sound” with honors, supervised by dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ.

Functions:

 • President of the Students’ Society for American Studies (2012-2015)
 • Administrative Officer of the TransAtlantic Studies Program (2019-2021)
 • Administrative Officer at the LSE IDEAS CSEEP at the Jagiellonian University (2021-2022)
 • Academic Supervisor of the Students’ Society for the American Studies (2022 - till now)

Academic interests:

 • The history of American popular music and contemporary music
 • American popular culture
 • Music geography
 • Local history

Web Content Display Web Content Display

Publications

2023, The Sound of a City: A Study of the Phenomenon, Peter Lang, pp. 210.

2017, Say Yes! to Michigan, Kraków: AT Wydawnictwo, pp. 157.

2021, Purpurowe Miasto: celebracja muzycznego dziedzictwa miasta Minneapolis ("Purple City: A Celebration of Minneapolis’s Music Heritage") [in:] Oblicza muzycznej praxis: debaty, terytoria, reduty nadziei i oporu ("Faces of Musical Praxis: Debates, Torritories, Redoubts of Hope and Resistance"), eds. Andrzej Białkowski, Wojciech J. Burszta, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, pp. 195-214.

2020, The sound of Purple: Prince and the development of the Minneapolis Sound [in:] Prince and Popular Music: Critical Perspective on an Interdisciplinary Life, eds. Kirsty Fairclough, Mike Alleyne, Bloomsbury, Nowy Jork, pp. 56-64.

2018, W całości na żywo. Koncerty jako forma upamiętniania albumów muzycznych ("Live in Entirety. Concerts as a Form of Commemoration of Music Albums") [in:] MUTE: Studia nad Muzyką Popularną. Tom II ("MUTE: Popular Music Studies. Volume II"), eds. Andrzej Juszczyk, Natalia Giemza, Konrad Sierzputowski, AT Wydawnictwo, Kraków, pp. 27-42.

2017, Rola muzykoznawstwa w badaniach amerykanistycznych ("The Role of Popular Music Studies in American Studies") [in:] MUTE: Studia nad Muzyką Popularną (MUTE: Popular Music Studies"), eds. Andrzej Juszczyk et al., AT Wydawnictwo, Kraków, pp. 49-59.

2017, Music Publicly Hidden: Analysis of the Functioning of Hidden Tracks in Contemporary Popular Music [in:] Pongo, vol. VIII: Ukryte w kulturze ("Pongo", vol. VIII: "Hidden in Culture"), eds. Roman Chymkowski, Agata Koprowicz, Stowarzyszenie Katedra Kultury, Katowice-Warszawa, pp. 173-183.

2016, Jak brzmi pustynia: kulturowa analiza desert rocka jako istoty brzmienia miasta Palm Desert ("How the Desert Sounds: Cultural analysis of desert rock as Palm Desert’s Sound") [in:] Kultura rocka 2. Słowo, dźwięk, performance ("Culture of Rock 2. Word, Sound, Performance"), eds. Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 128-140.

2016, Czarna Symfonia: historia Redforda Stephensa na płycie undun zespołu The Roots a obraz społeczeństwa Afroamerykanów ("Black Symphony: History of Redford Stephens on the Roots’s undun LP and the image of Afro-Americans") [in:] Oblicza Ameryki: szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych ("Faces of America: Sketches of society, culture and politics of the United States"), eds. Paulina Napierała, Rafał Kuś, Księgarnia Akademicka, Kraków, pp. 69-83.

2016, Rock Musical, Rock Opera I Concept Album: Rock jako gatunek zawieszony między filmem, muzyką a teatrem ("Rock Musical, Rock Opera and Concept Album: Rock as a genre set in-between film, music and theater") [in:] Spotkania z gatunkami: Musical ("Meeting the Genres: Musical"), eds. Mateusz Żebrowski, Bogumiła Fiołek-Lubczyńska, Katarzyna Żakieta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 105-121.

2016, Co słychać w Vancouver?: próba zdefiniowania brzmienia miasta ("What’s Up in Vancouver? An attempt to define the sound of a city") [in:] Kanadyjskie przestrzenie ("Canadian Spaces"), eds. Marcin Gabryś, Elżbieta Maria Janik, AT Wydawnictwo, Kraków, pp. 35-50.

2015, Wyborcza ścieżka dźwiękowa: wykorzystanie muzyki w amerykańskich kampaniach prezydenckich lat 1824-2012 ("Electoral Soundtrack: the usage of music in American presidential campaigns in years 1824-2012) [in:] Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki w XIX wieku ("Time of War, Time of Peace: United State of America in the 19th century. Volume 2"). Tom 2, Napoleon V, Oświęcim, pp. 204-222.

2015, Grand Ole Opry: historia i wpływ programu, który rozsławił muzykę country ("Grand Ole Opry: history of the program, which made country famous") [in:] Eyes on America II, ed. Radosław Rybkowski, AT Wydawnictwo, Kraków, pp. 161-175.

2015, Synkretyzm w amerykańskiej muzyce rozrywkowej na przykładzie zydeco, western swing i rap rocka ("Syncretism in American popular music through the example of zydeco, western swing and rap rock") [in:] Synkretyzm nowego świata ("Syncretism of the New World"), ed. Paweł Kalina et al., AT Wydawnictwo, Kraków, pp. 53-64.

2015, San Francisco Sound: charakterystyka I znaczenie ("San Francisco Sound: characteristics and significance") [in:] Eyes on America II, ed. Radosław Rybkowski, AT Wydawnictwo, Kraków, pp. 33-47.

2014, God Only Knows: historia zespołu the Beach Boys oraz albumu Pet Sounds i ich wpływ na współczesną muzykę rozrywkową ("God Only Knows: history of the Beach Boys and Pet Sounds LP, and their impact on concemporary popular music") [in:] Eyes on America, red. Maciej Turek, AT Wydawnictwo, Kraków, pp. 141-152.

2022, Purple Current: Streaming Popular Music in the Name of a Local Heritage, „Zarządzanie Mediami", 2022, Vol. 10, No. 3, pp. 209-224.

2017, Nuta po nucie. Lokalność muzyki popularnej a miejska tożsamość ("Note after Note. The locality of popular music and urban identity"), „Kultura popularna”, vol. 52(3), pp. 62-69.

2023, Smoking Guns: tematy dzielące Amerykę, eds. Gabriela Kwiatek, Maciej Smółka, Księgarnia Akademicka, pp. 135.

2015, Synkretyzm nowego świata ("Syncretism of the New World"), AT Wydawnictwo, Kraków, pp. 130, (co-editors: Paweł Kalina, Katarzyna Kleczkowska, Monika Tokarska, Natalia Tołsty, Paweł Pawlak, Piotr Wesołowski).

2023, 28-29.09, “Cultures of popular music I: identities”, paper: „The sound of a city as a platform for local identity”, University of the National Education Committee, Kraków, Poland.

2023, 26-30.06, “XXII Biennial International Association for the Study of Popular Music International Conference”, paper: “Disco Polo as a Cultural Crisis: Analyzing the Contemporary Narratives About the Genre in Poland”, University of Minnesota, Minneapolis, USA.

2023, 23-24.03, “Media in America, America in Media”, paper: “Halftime shows as Cultural Discourse of America: Image-building and identity formation in performances from 2019 to 2023”, The Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Lublin, Poland.

2022, 29.03-02.04, “Transmodern literatures of(f) the limit”, paper: “Native American Voices on the Air: The Case of Minneapolis Public Radio” (with dr Rafałem Kusiem), Universidad de Zaragoza, Saragossa, Spain.

2021, 20 May-20 October, “The President, the Press and the People”, Salzburg Global American Studies Program, Salzburg, Austria.

2021, 3- 5 June, “78-88: Prince, the First Decade: An Interdisciplinary Conference”, paper: "The Evolution of Purple: How the Minneapolis Sound Changed in Its First Decade", Manchester Metropolitan  University/SODA/Middle Tennessee State University, USA.

2019, 17-19 May, „MUTE 4: Zmiana” ("MUTE 4: Change"), paper: "Strumień praktyk muzycznych: zmiana dystrybucji muzyki a jej percepcja w XXI wieku" ("The Stream of Music Practices: the change of distribution of music and its perception in the 21st century"), Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

2018, 25-27 October, „Codzienność i powszechność muzyki a praktyki popkulturowej edukacji” ("The Everyday Life and Commonness of Music and Practices of Popcultural Education"), paper: "Purpurowe miasto: celebracja muzycznego dziedzictwa miasta Minneapolis" ("Purple City: A Celebration of Minneapolis’s Music Heritage"), The Jacob of Paradies University, Gorzow Wielkopolski, Poland.

2018, 21-25 September, „Understanding America in the 21st Century: Culture and Politics.”, Salzburg Global American Studies Program, Salzburg, Austria.

2018, 18-20 May, „MUTE 3: Fani, przeboje i sceny” ("MUTE 3: Fans, Hits and Scenes"), paper: "Więcej niż muzyka: metodologia badań lokalnych scen muzycznych" ("More Than Music: Methodology of Researching Local Music Scenes"), Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

2018, 16-18 April, „Prince from Minneapolis”, paper: "How Minneapolis became a sound: an analysis through the examples of Minneapolis", Palm Desert and Seattle., University of Minnesota, Minneapolis, USA.

2017, 25 October, „Salon Naukowy Towarzystwa Doktorantów” ("Doctoral Students Society Research Meeting"), paper: "W całości na żywo. Koncerty jako forma upamiętniania albumów muzycznych" ("Live in Entirety. Concerts as a Form of Commemoration of Music Albums"), Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

2017, 06 June, „Salon Gigantów Towarzystwa Doktorantów” ("Doctoral Students Society Great Research Meeting"), paper: "Dźwięki purpury: Prince, Minneapolis i brzmienie miasta" ("The Sounds of Purple: Prince, Minneapolis and the Sound of a City"), Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

2017, 24-26 May, „Purple Reign: An interdisciplinary conference on the life and legacy of Prince”, paper: The Sound of Purple: Prince and the Development of Minneapolis Sound, University of Salford, Salford, USA.

2016, 16-18 November, “V Festiwal Kultury Kanadyjskiej: Ikony i symbole Kanady” ("The 5th Festival of Canadian Culture: Icons and Symbols of Canada "), paper: "Symbol vs antisymbol: Justin Bieber and Canada", Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

2016, 26 October, „Salon Naukowy Towarzystwa Doktorantów” ("Doctoral Students Society Research Meeting"), paper: "Brzmienie miasta: charakterystyczne lokalne sceny muzyczne w USA i ich specyfika" ("The Sound of a City: Characteristic local music scenes in U.S. and their specificity"), Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

2016, 30-31 May, „Komiks Kon: Reprezentacja mniejszości w komiksie” ("Komiks Kon: Representation of minorities in comic books"), paper: "Racism in the Time of Apocalypse: Racial Approach in the Walking Dead TV Adaptation", Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

2016, 20-22 May, „MUTE: Popular Music Studies (Muzyka, Uniwersytet, Technologia Emocje)” ("MUTE: Popular Music Studies (Music, University, Technology, Emotions"), paper: "Rola muzykoznawstwa w badaniach amerykanistycznych" (The Role of Popular Music Studies in American Studies"), Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

2016, 19-21 May, “Canada and war/Le Canada et les guerres”, paper: "War of 2112: portrayal of American-Canadian futuristic war in We Stand On Guard comic book", Nicolaus Copernicus University in Torun, Torun, Poland.

2016, 14 May, „Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności” ("Time of War, Time of Peace: United States of America from Independence until Contemporary Times"), paper: "The Blues Had Babies: rola bluesa w historii muzyki rozrywkowej" ("The Blues Had Babies: the role of blues in the history of popular music"), University of Bialystok, Bialystok, Poland.

2016, 27-29 April, „VIII Dni Kultury Amerykańskiej: Kreując USA. Filmy w historii, kulturze, społeczeństwie USA” ("The 8th Days of American Culture: Creating USA. Films in history, culture of society of the U.S. "), paper: "Briefcase Full of Blues: The Blues Brothers Movie as a Metaphor of Music Genre", Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

2016, 26 April, „American Day”, paper: "Suburban War: Arcade Fire’s Vision of Suburban Areas in The Suburbs" LP, University of Wroclaw, Wroclaw, Poland.

2016, 10 March, “Kultura rocka 2: słowo – dźwięk – performance” ("Culture of Rock 2: Word, Sound, Performance"), paper: "Jak brzmi pustynia: kulturowa analiza desert rocka jako istoty brzmienia miasta Palm Desert" ("How the Desert Sounds: Cultural analysis of desert rock as Palm Desert’s Sound"), Nicolaus Copernicus University in Torun, Torun, Poland.

2015, 09-11 December, „Ukryte w kulturze” ("ongo, vol. VIII: Hidden in Culture"), paper: "Muzyka jawnie ukryta. Analiza funkcjonowania ukrytych utworów we współczesnej muzyce rozrywkowej" ("Music Publicly Hidden: Analysis of the Functioning of Hidden Tracks in Contemporary Popular Music"), University of Warsaw, Warsaw, Poland.

2015, 28-29 November, „Dyskurs oswojony. Nauka w zwierciadle (pop)kultury” ("Discourse Tamed. Science in the mirrors of (pop)culture, paper: "Dead Inside: Analiza wizerunku naukowców w świecie The Walking Dead" ("Dead Inside: Analysis of the image of scientists in the world of the Walking Dead"), Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

2015, 21-22 November, „To jest skandal! Strategie skandalu w kulturze współczesnej” ("This is Scandal! The strategies of scandal in contemporary culture."), paper: „Rage Against the Machine vs Simon Cowell, czyli jak zdobyć pierwsze miejsce na świątecznych listach przebojów przeklinając 17 razy” ("Rage Against the Machine vs Simon Cowell, or how to top the Christmas charts swearing 17 times"), Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

2015, 18-20 November, „IV Festiwal Kultury Kanadyjskiej: Kanada a świat” ("The 4th Festival of Canadian Culture: Canada and World"), paper: "America Jr.: Canada’s Image in the Simpsons", Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

2015, 22-24 April, „VII Dni Kultury Amerykańskiej: Wojna po amerykańsku” ("The 7th Days of American Culture: Wars in American Style"), paper: "Dwa plemiona: Wizja III wojny światowej w tekstach kultury powstałych w latach urzędowania Ronalda Reagana" ("Two Tribes: The Vision of the World War III in popular culture during Ronald Reagan’s presidencty"), Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Kraków.

2015, 13 April, „Research Symposium”, paper: Say Yes! to Michigan: the Image of the State of Michigan and Its Construction in Sufjan Stevens’s Album ‘Michigan’, Dickinson College, Carlisle, USA.

2014, 24 October, “Leonard Cohen – national conference focusing on Leonard Cohen’s life and work”, paper: "Death of a Ladies’ Man: This is Punk Rock!, or How Leonard Cohen Lost Control", Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

2014, 06 June, “Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki w XX i XXI wieku” ("Time of War, Time of Peace: United State of America in the 19th and 20th Century"), paper: "Wyborcza ścieżka dźwiękowa. Wykorzystanie muzyki w amerykańskich kampaniach prezydenckich lat 1824-2012" ("Electoral Soundtrack: the usage of music in American presidential campaigns in years 1824-2012"), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Poland.

2014, 24-25 May, „W poszukiwaniu tożsamości. Synkretyzm nowego świata” ("Syncretism of the New World"), paper: "Synkretyzm w amerykańskiej muzyce rozrywkowej na przykładzie zydexco, western swing i rap rocka" ("Syncretism in American popular music through the example of zydeco, western swing and rap rock"), Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

2014, 14 April, "Spotkania z gatunkami: musical” ("Meeting the Genres: Musical"), paper: "Rock Musical, Rock Opera i Concept Album: Rock jako gatunek zawieszony między filmem, muzyką, a teatrem" ("Rock Musical, Rock Opera and Concept Album: Rock as a genre set in-between film, music and theater"), Univeristy of Lodz, Lodz, Poland.

2014, 2-4 April, „VI Dni Kultury Amerykańskiej: Amerykańskie Południe” ("The 6th Days of American Culture: American South"), paper: "Grand Ole Opry. Historia i wpływ programu, który rozsławił muzykę country" ("Grand Ole Opry: history of the program, which made country famous"), Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

2013, 26-27 April, „Przeszłość i teraźniejszość Ameryki Północnej wobec wyzwań i dynamiki zmian współczesnego świata” ("The Past and Present of the North America in Context of Challenges and Dynamics of Contemporary World"), paper: "Muzyczne imperium: analiza dominacji USA w światowej muzyce rozrywkowej XXI wieku" ("Musical Empire: Analysis of the domination of the U.S. in 21st century’s popular music"), Nicolaus Copernicus University in Torun, Torun, Poland.

2013, 15-19 April, „V Dni Kultury Amerykańskiej: Kennedy” ("The 5th Days of American Culture: Kennedy"), paper: "Trzy wizje zamachu: muzyczna interpretacja zamachu na JFK" ("Three Visions of the Killing: Musical interpretation of the JFK’s Assassination"), Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

2012, 6 December, „Make the Beatles Alive Again!”, paper: "Mała pomoc przyjaciół: przebieg i skutki rywalizacji the Beatles z the Beach Boys w latach 1965-1967" ("A Little Help of My Friends: The course and effects of the Beatles-the Beach Boys rivarly"), Univeristy of Silesia, Katowice, Poland.

2012, 12-17 November, „Festiwal Kultury Kanadyjskiej: O Western Canada” ("Festival of Canadian Culture: O Western Canada"), paper: "Co słychać w Vancouver? Próba zdefiniowania brzmienia miasta" ("What’s Up in Vancouver? An attempt to define the sound of a city"), Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

2012, 26-27 April, „IV Dni Kultury Amerykańskiej: I Left My Heart in San Francisco” ("The 4th Days of American Culture: I Left My Heart in San Francisco"), paper: "San Francisco Sound: charakterystyka i znaczenie" ("San Francisco Sound: Characteristics and significance"), Jagiellonian Univeristy in Krakow, Krakow, Poland.

Web Content Display Web Content Display

Media

 • 2023, “The Sound of a City: A Study of the Phenomenon”, financed by the Institute of American Studies and Polish Diaspora for the monograph in a foreign language through an international publisher.
 • 2023, “Disco Polo as a Cultural Crisis: analyzing the contemporary narratives about the genre in Poland”, participation in a conference financed by ID.UJ as a part of grant initiative for participation in international visits (conferences).
 • 2023, Research visit at the University of Minnesota, financed by ID.UJ as a part of grant initiative for international visits (research stays), member of a team (dr Rafał Kuś – head of a project, dr hab. Agnieszka Gondor-Wiercioch – member).
 • 2022, “Between images of the past and visions of the future: analysis of the cultural discourse on the Ojibwe nation in Minnesota”, ID.UJ minigrant through the grant initiative financing the permanent interdisciplinary academic cooperation, member of a team (dr Rafał Kuś – head of a project, dr hab. Agnieszka Gondor-Wiercioch – member, lic. Katarzyna Kawecka – member).
 • 2021, "History – Identity – Education. Analysis of the cultural and media discourse on the Native American community in Minnesota”, minigrant received from the grant initiative by POB Heritage, member of a team (dr Rafał Kuś – head of a project, dr hab. Agnieszka Gondor-Wiercioch – member).

 

 • W stronę klasyki #4 | „To wspaniałe życie!” – o fenomenie amerykańskich filmów świątecznych ("Toward classics #4 | „It’s a Wonderful Life!” – on the phenomenon of the American Christmas movies") [radio show], Radio Kraków, December 22, 2023.
 • Progres, bez wykluczenia. New Blue Sun a inne zwroty w historii muzyki afroamerykańskiej ("Progress, Without Exclusion. New Blue Sun and other left-turns in African-American music history") [essay], SztukMix, December 12, 2023.
 • Sampha – „Lahai” [review], SztukMix, November 8, 2023.
 • Sufjan Stevens – „Javelin” [review], SztukMix, November 3, 2023.
 • Dlaczego gwiazdy występują dla dyktatorów? ("Why stars perform for dictators?") [radio show], Radio 357, Politikultura, April 17, 2023.
 • Dobra zabawa w Halloween kontra "błoto, zimno, chryzantemy, i tak wszyscy umrzemy” ("Halloween fun vs "mud, cold, chrysanthemums, we’re all going to die anyway”") [interview], Weekend.gazeta.pl, October 27, 2022.
 • 20. rocznica serialu "The Wire" ("20th anniversary of The Wire TV Series") [radio show], Radio 357, Politkultura, June 30, 2022.
 •