Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Photos

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Inauguracja roku 2017/2018

Inauguracja roku 2017/2018

Wizyta dra Francisco Trigo Tavera (UNAM) podczas inauguracji roku akademickiego w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

W dniu 2 października 2017 roku uroczyście zainaugurowaliśmy rok akademicki 2017/2018 w naszym Instytucie. Naszym gościem był Francisco Trigo Tavera z Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), najstarszej uczelni kontynentu północnoamerykańskiego i najwększego uniwersytetu w Ameryce Łacińskiej. Po wygłoszeniu wykładu dla naszych studentów rozpoczynających swoją przygodę edukacyjną na Uniwersytecie, odbyło się uroczyste podpisanie porozumień pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Narodowym Uniwersytetem Autonomicznym Meksyku w Sali Senackiej UJ

"Ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego w spotkaniu wzięli udział m.in. rektor prof. Wojciech Nowak, prorektor ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian oraz pełnomocnik rektora ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek. Stronę meksykańską reprezentowali ambasador Meksyku w Polsce Alejandro Negrín oraz pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej UNAM dr Francisco Trigo Tavera.

Rektor UJ podpisał uprzednio sygnowany przez rektora UNAM Protokół Ustaleń o Współpracy, mający charakter ogólny. Natomiast szczegółowe Porozumienie o Wymianie Studentów sygnowali prof. Armen Edigarian oraz dr Francisco Trigo Tavera.

Po podpisaniu porozumienia uczestnicy spotkania przedyskutowali szczegóły planowanej współpracy. Rozpocznie się ona od wysłania na UNAM w roku akademickim 2018/2019 co najmniej 2 studentów UJ, uprzednio wyłonionych na zasadzie otwartego konkursu. Jak podkreślano, taka selekcja uczestników wymiany gwarantuje, że do Meksyku pojadą studenci, którzy najlepiej pełnić będą funkcję ambasadorów najstarszej polskiej uczelni. W ramach wymiany Uniwersytet Jagielloński również przyjmie studentów z Meksyku. Planowane są także wizyta pracowników naukowych z UJ na UNAM w celu rozeznania możliwości współpracy kadry akademickiej oraz stworzenie we współpracy ze stroną meksykańską programu studiów zakończonych podwójnym dyplomem (double diploma) w zakresie studiów amerykańskich lub latynoamerykańskich." (Żródło: UJ)

Photogallery