Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Announcements

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Informacja Władz Dziekańskich w związku z aktywnościami społecznymi zapowiedzianymi na środę 28.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami ze strony pracowników oraz studentów, którzy mają zamiar wziąć udział w różnych aktywnościach społecznych zapowiedzianych na środę 28 października, zwracam się z prośbą do wszystkich pracowników prowadzących w tym dniu zajęcia dydaktyczne o usprawiedliwienie ewentualnej nieobecności studentów na zajęciach. Jednocześnie, jeżeli któryś z pracowników zdecyduje się na rezygnację z prowadzenia jutrzejszych zajęć, bardzo proszę o ich odrobienie w innym dogodnym terminie.

Z uwagi na trwającą pandemię, zwracam się do wszystkich Państwa z prośbą o ostrożność i rozwagę podczas aktywności społecznych, w tym szczególnie podczas korzystania z demokratycznych narzędzi wyrażania swoich poglądów i opinii.

W imieniu władz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

Dziekan WSMiP UJ