Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Announcements

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Nowe regulacje dotyczące przeprowadzenia zaliczeń oraz egzaminów poza siedzibą Uniwersytetu

29 kwietnia pojawiło się Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z  wykorzystaniem technologii informatycznych w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Podstawowe regulacje dotyczą w szczególności przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia, a także organizację egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uniwersytetu z wykorzystaniem technologii informatycznych.