Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Announcements

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Elektroniczna rejestracja na kursy

W dniach od 17.02.2020 (godz. 8:00) do 23.02.2020 (godz. 23:00) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje:

IASP-API-19/20L - Rejestracja na: Amerykańskie prawo imigracyjne

IASP-ZW-19/20L - Rejestracja na: Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej

IASP-TA-19/20L - Rejestracja na: Telewizja amerykańska

IASP-Q-19/20L - Rejestracja na: Quebec

IASP-WW-19/20L - Rejestracja na: Brazylia we współczesnym świecie

IASP-ATK-19/20L – Rejestracja na: Amerykanistyczne translatorium       kulturoznawcze

IASP-AM-19/20L - Rejestracja na: Amerykańskie migracje w XXI wieku

IASP-IZ-19/20L - Rejestracja na: Interwencje zbrojne USA

IASP-WA-19/20L - Rejestracja na: Współczesna Ameryka II 

IASP-TAM-19/20L - Rejestracja na: Translatorium amerykanistyczne

IASP-KON16-19/20L - Rejestracja na: Super żołnierz

IASP-KON2-19/20L - Rejestracja na: Kultura miejska w Ameryce Łacińskiej

IASP-KON3-19/20L - Rejestracja na: Kanada vs. USA

IASP-KON4-19/20L - Rejestracja na: Diaspora niemiecka w Ameryce Północnej

IASP-KON5-19/20L - Rejestracja na: Kompetencje międzykulturowe 

IASP-KON7-19/20L - Rejestracja na: Malarstwo amerykańskie

IASP-KON17-19/20L - Rejestracja na: Społeczeństwo i polityka w Argentynie

IASP-KON18-19/20L - Rejestracja na: Etniczność w filmie dokumentalnym

IASP-KON19-19/20L - Rejestracja na: Komunikowanie społeczne

IASP-KON20-19/20L - Rejestracja na: Muzyka a migracje w USA

IASP-ANT-19/20L - Rejestracja na: Antyamerykanizm

IASP-ETN-19/20L - Rejestracja na: Etnopolityka

IASP-GLO-19/20L - Rejestracja na: Globalisation

IASP-KON13-19/20L - Rejestracja na: History of the 1980s

IASP-KON14-19/20L - Rejestracja na: Film amerykański

IASP-KON8-19/20L - Rejestracja na: Amerykańskie wyznania

IASP-KON31-19/20L - Rejestracja na: Konwersatorium latynoamerykanistyczne

IASP-AUS-19/20L - Rejestracja na: Australia

IASP-PROS-19/20L - Rejestracja na proseminarium

IASP-TRANS-19/20L - Rejestracja na Transatlantic Security

IASP-PROB-19/20L - Rejestracja na Problemy Współczesnego Meksyku