Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

March 2019

20190325
Previous week
Next week

Oblicza dyktatury. Autorytaryzmy Ameryki Łacińskiej w ujęciu porównawczym

Date: 25.03.2019
Place: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, sala 31
Organiser: Zakład Ameryki Łacińskiej UJ (IAiSP UJ)
Contact: karol.derwich@uj.edu.pl

Zapraszamy na seminarium latynoamerykańskie

Zapraszamy na seminarium latynoamerykańskie:

Oblicza dyktatury. Autorytaryzmy Ameryki Łacińskiej w ujeciu porównawczym.

Prelegenci:

Prof. dr hab. Marek Bankowicz: Autorytaryzm - aspekty teoretyczne

Dr Paweł Trefler: Wojskowe zamachy stanu w Argentynie, Brazylii i Chile - uwarunkowania społeczno-polityczne

Dr Magdalena Lisińska: Autorytaryzm zideologizowany - dyktatura wojskowa lat 1976-1983 w Argentynie

Dr Marcin Fatalski: "Nowy Ład" generała Pinocheta. Transformacja polityczna i gospodarcza Chile pod rządami junty wojskowej

Seminarium może być zaliczone w ramach programu OSA:

  • Liczba godzin: 2 godziny
  • Koordynator wydarzenia: dr Karol Derwich