Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Prof. Marta Kijewska-Trembecka

Prof. Marta Kijewska-Trembecka

Prof. Kijewska-Trembecka holds an M.A. from the Institute of Sociology at the Jagiellonian University;, a Ph.D. in the Humanities (Sociology) from the Jagiellonian University’s Faculty of Philosophy, and a postdoctoral degree (habilitation) in the Humanities (Political Science) from the same university’s Faculty of International and Political Studies. She has pursued scholarships at the following institutions: the John F. Kennedy Institute for North American Studies at the Free University of Berlin; the Kosciuszko Foundation, New York; the Multicultural History Society of Ontario, Toronto; the Department of Sociology at the University of Toronto; McGill University, Montreal; and the Faculty of Social Sciences and Humanities, NOVA University Lisbon. Prof. Kijewska-Trembecka is a co-founder and member of the Polish Association for Canadian Studies and holds membership in the Polish Sociological Association and the Committee for Migration Studies and Polish Diaspora of the Polish Academy of Sciences, formerly the Committee for Polish Diaspora Studies.

Functions:

  • 2008-2012, 2012-2016: Deputy Director, Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University

Fields of specialization:

  • Political science and sociology of the nation and ethnic relations.
  • Canadian studies (main fields of interest): immigration policy and ethnic relations; multiculturalism; the Polish ethnic group in Canada; the history and contemporary problems of Quebec's society; changes to the Quebecois ideology; Quebec’s policy towards ethnic groups living in the province; the history and contemporary problems of various ethnic groups in Montreal: the British, Poles, Jews, Dutch and Portuguese
  • Polish society: the transformation of post-communism societies; changes in contemporary Polish society; Polish society in the processes of migrations; ethnic minorities in Poland.
  • Europe: the national aspirations of European ethnic groups, especially the Basque people.

Web Content Display Web Content Display

Publications

2013, Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja (“Canada in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Politics, Society, Education;” editor), Krakow: Księgarnia Akademicka.

2008, Societas. Quebec i Quebecois. Ideologie dążeń niepodległościowych (“Societas: Quebec and the Quebecois – The Ideologies of Pro-Independence Efforts”), Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1994, Kanada, naród czy wspólnota polityczna. Analiza kanadyjskich procesów integracyjnych (“Canada: A Nation or a Political Community? An Analysis of Canadian Integration Processes”), Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2022, Imigracja chińska w Vancouver. Od dyskryminacji do dominacji ("Chinese Immigration in Vancouver. From Discrimination to Domination"), [in:] Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność ("Between the Old and the New World: History, Migrations, Ethnicity") (volume dedicated to Professor Adam Walaszek), eds. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 245-260.

2017, Baskowie stary, niezwykły lud. Na czym polega fenomen baskijskiego nacjonalizmu (“The Basques: An Old, Unusual People – What Is the Phenomenon of Basque Nationalism?”), [in:] Tendencje nacjonalistyczne we współczesnej Europie. Patriotyzm czy ksenofobia (“Nationalist Tendencies in Contemporary Europe: Patriotism or Xenophobia?”), Volume II, Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, p. 19.

2016, Problematyka rodziny i sytuacja kobiet w Quebecu. Od Nowej Francji po Nowy Quebec (“The Issues of Family and the Situation of Women in Quebec: From New France to New Quebec”), [in:] Polacy i Świat. Studia historyczne i antropologiczne ofiarowane Profesor Halinie Florkowskiej-Francić (“Poles and the World: Historical and Anthropological Studies for Professor Halina Florkowska-Francić”), eds. Jan Lencznarowicz, Janusz Pezda, Andrzej A. Zięba, Krakow; Księgarnia Akademicka, pp. 523-548.

2016, Dualizm kanadyjski, trzy dekady bez ratyfikacji konstytucji (“Canadian Dualism: Three Decades Without Ratifying the Constitution”), [in:] Konstytucjonalizm. Doktryny, partie polityczne. Księga dedykowane Profesorowi Andrzejowi Ziębie (“Constitutionalism: Doctrines and Political Parties – A Commemorative Book Dedicated to Professor Andrzej Zięba”), eds. Robert Kłosowicz i inni, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 361-378.

2016, Wieloetniczny Montreal: Holendrzy w Quebecu (“Multiethnic Montreal: The Dutch in Quebec”) [in:] Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej (“Anna in Canada: A Commemorative Book Dedicated to Professor Anna Reczyńska”), eds. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Krakow,: Księgarnia Akademicka, pp. 189-208.

2013, Współczesne wieloetniczne społeczeństwo Kanady (“Canada’s Contemporary Multi-Ethnic Society”), [in:] Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja (“Canada in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Politics, Society, Education”), ed. Marta Kijewska-Trembecka, Krakow: Księgarnia Akademicka, "Societas" Editorial Series, pp. 161-211.

2013, Canadian Duality: Three Decades of Conflicts over the Constitution between Quebec and the Federal Government of Canada, [in:] Variation on Community: The Canadian Space/ Variations sur la Communaute: l’espace canadien, eds. Lucia Otrisalova, Eve Martonyl, Brno: Masaryk University, pp.149-161.

2009, The Quebec News: Two Centuries of Difficult History in Montreal, [in:] Proceedings Responding to the Challenge of Diversity: Canada, Israel and Beyond, The Hebrew University of Jerusalem and The Israel Association for Canadian Studies, Jerusalem, pp.137-152.

2008, Montrealscy Żydzi: od dyskryminacji do sukcesu (“Montreal’s Jews: From Discrimination to Success”), [in:] Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych (“Ethnicity: On the Changes to National Societies”), ed. Maria Szmeja, Krakow: Zakład Wydawniczy NOMOS, pp. 101-117.

2006, Kanadyjska wielokulturowość przełomu wieków- w poszukiwaniu nowych rozwiązań (“Canadian Multiculturalism at the Turn of the Century: In Search of New Solutions”), [in:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie (“Models of Multiculturalism in Today’s World”), eds. Karolina Golemo, Tadeusz Paleczny, Elżbieta Wiącek, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 143-159.

2022, Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność ("Between the Old and the New World: History, Migrations, Ethnicity") (volume dedicated to Professor Adam Walaszek), eds. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2017, Losy Skarbów Wawelskich w Kanadzie (“The Fate of the Treasures of Wawel in Canada”), "Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", No. 1, pp. 381-389.

2013, Komentarz do rozprawy Iwony Wrońskiej Kanadyjski system federalny. Determinanty i tendencje (“A Commentary on Iwona Wrońska’s Dissertation: The Canadian Federal System – Determinants and Tendencies”), Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2011, p. 248, "Politeja", 2013, No. 1(23), pp. 411-425.

2011, O zbawczym wpływie egzaminów studenckich na aktywność recenzencką wykładowcy albo komentarz do książki Anny Śliz, Wielokulturowość: iluzja czy rzeczywistość?. Socjologiczne studium przypadku na przykładzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej (“On the Redeeming Impact of Student Exams on the Review Activity of Lecturers, or: A Commentary on Anna Śliz’s Book: Multiculturalism – Illusion or Reality? A Sociological Case Study Using the Example of the Canadian Polish Congress”), "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", No. 4, pp. 229-239

2017, 21-22 września, międzynarodowa konferencja naukowa "Polacy i diaspora Polska w Ameryce Północnej; Muzeum Emigracji", Gdynia. Referat: "Z Krakowa do Ottawy. Maria F. Zielińska – kawałek Polski w Kanadzie". 

2017, 22 kwietnia, międzynarodowa konferencja naukowa "Tendencje nacjonalistyczne we współczesnej Europie. Patriotyzm czy ksenofobia?", Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom. Referat: "Baskowie stary, niezwykły lud. Na czym polega fenomen baskijskiego nacjonalizmu?".

2016, 19-21 maja, międzynarodowa konferencja: "Canada and War. 7th Congress of Polish Canadianists", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń. Referat: "The Post-War Story of the Wawel Tapestries in Canada".

2016, 21-23 marca, the 37th Meeting of the Portuguese Association for Anglo-American Studies inaugurates in 2016 a new format, moving away from the themed paradigm to highlight the range and diversity of British and American studies current research, Faculty of Social Sciences and Humanities, NOVA University Lisbon, Lizbona. Referat: "Canadian Studies in the  Polish Universities"

2012, 12-14 października, 6TH International Conference of Central European Canadianists, The Canadian Space, Bratysława, Słowacja. Referat: "The Canadian Constitution: Is There a Need For Ratification After Three Decades".

2012, 24-25 maja, konferencja "Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich", Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ,  Kraków. Referat: "Kanadyjska Konstytucja 1982- trzy dekady bez sukcesu ratyfikacyjnego". 

2010, 7-9 października, 5th Congress of Polish Canadianists Towards Critical Multiculturalism "Dialogues Between/ Among  Canadian Diasporas", Kraków. Referat: "Multiethnic Montreal: the Dutch Minority".

2009, maj, konferencja "Pytania Współczesnej wielokulturowości", Instytut Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Referat: "Montreal – miasto wielu kultur czy miasto wielokulturowe?" ["Montreal: multicultural town or town of many cultures?"].

2008, 16-19 czerwca, konferencja "Responding to the Challenge of Diversity: Canada, Israel and Beyond", The Halbert Centre for Canadian Studies, The Israel Association for Canadian Studies, The Hebrew University, Jerozolima, Izrael. Referat: "The Quebec Jews. Two centuries of difficult history in Montreal".

Web Content Display Web Content Display

Research projects and media

  • Wieloetniczny Montreal: anglojęzyczne grupy w Quebecu (“Multiethnic Montreal: Anglophone Groups in Quebec”), project for 2014-2018; work on a book publication
  • Research grant from the Ministry of Science and Higher Education / NCN, Pokój, porządek i dobry rząd. Najważniejsze zagadnienia współczesnej polityki Kanady (“Peace, Order, and Good Governance: The Most Important Topics in Contemporary Canadian History”), project manager. The result was the publication of a collective work together with Radosław Rybkowski, Tomasz Soroka, and Marcin Gabrys: Kanada na przełomie XX i XXI wieku (“Canada in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries”), Krakow: Księgarnia Akademicka, 2013.