Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Faculty

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka, prof. UJ

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka, prof. UJ

M.A. in Sociology, Institute of Sociology, UJ; Ph.D. in Humanities (sociology), Faculty of Philosophy, UJ; Postdoctoral degree (habilitacja) in Humanities (political science), Faculty of International and Political Studies, UJ
Scholarships, foreign institutions: J.F. Kennedy Institute, Freie Universitat, Berlin; The Kosciuszko Foundation, New York; Multicultural History Society of Ontario, Toronto; Department of Sociology, University of Toronto; McGill University, Montreal; Faculty of Social Sciences and Humanities, NOVA University Lisbon, Lizbona.
Membership: Polish Association for Canadian Studies, one of the founder; Polish Sociological Association; Committee for Migration Studies and Polish Diaspora
of the Polish  Academy of Sciences, former Committee for Polish Diaspora Studies.

Functions at IAiSP:

  • 2008-2012; 2012-2016  deputy director,  Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University

Fields of specializations:

  • Political sciences and sociology of nation and ethnic relations:
  • Canadian studies /main fields of interests/: immigration policy and ethnic relations; multiculturalism; Polish ethnic group in Canada; history and contemporary problems of the Quebec society; the changes of the Quebecois ideology; the Quebec policy towards ethnic groups living in the province - history and contemporary problems of the ethnic groups in Montreal: British, Polish, Jews, Dutch and Portuguese
  • Polish society : ways of transformations of post-communism societies; transformations of contemporary Polish society; Polish society in the processes of migrations; ethnic minorities in Poland.
  • Europe: national aspirations of European ethnic groups – Basque people.

Web Content Display Web Content Display

Publications

Books

2013, Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja.(eds.), Kraków: Księgarnia Akademicka.

2008, Societas. Quebec i Quebecois. Ideologie dążeń niepodległościowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1994, Kanada, naród czy wspólnota polityczna. Analiza kanadyjskich procesów integracyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Chapters in books

2017, Baskowie stary, niezwykły lud. Na czym polega fenomen baskijskiego nacjonalizmu, in: Tendencje nacjonalistyczne we współczesnej Europie. Patriotyzm czy ksenofobia, t. II, Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, p. 19.

2016, Problematyka rodziny i sytuacja kobiet w Quebecu. Od Nowej Francji po Nowy Quebec, in: J. Lencznarowicz, J. Pezda, A.A. Zięba, (red.)  Polacy i Świat. Studia historyczne i antropologiczne ofiarowane Profesor Halinie Florkowskiej-Francić, Kraków; Księgarnia Akademicka, pp. 523-548.

2016, Dualizm kanadyjski, trzy dekady bez ratyfikacji konstytucji, in: eds R. Kłosowicz i inni, Konstytucjonalizm. Doktryny, partie polityczne. Księga dedykowane Profesorowi Andrzejowi Ziębie, Kraków: WUJ, pp. 361-378.

2016, Wieloetniczny Montreal: Holendrzy w Quebecu, in: eds. M. Gabryś, M. Paluszkiewicz-Misiaczek, Pani Anna W Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, Krakow,: Księgarnia Akademicka, pp. 189-208.

2013, Współczesne wieloetniczne społeczeństwo Kanady, in: Marta Kijewska-Trembecka, (eds.)  Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja, Kraków: Księgarnia Akademicka, Seria Societas, pp. 161-211.

2013, Canadian Duality:Three Decades of Conflicts over the Constitution between Quebec and the Federal Goverment of Canada. Ed. Lucia Otrisalova, Eve Martonyl, Variation on Community: The Canadian Space/ Variations sur la Communaute: l’espace canadien. Brno:Masaryk University, pp.149-161.

2009, The Quebec News. Two Centurie of Difficult History in Montreal, in: Proceedings Responding to the Challenge of Diversity: Canada, Israel and Beyond, The Hebrew University of Jerusalem and  The Israel Association for Canadian Studies, Jerusalem, pp.137-152.  

2008, Montrealscy Żydzi: od dyskryminacji do sukcesu, [in:] Szmeja, M., (eds.), Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, pp. 101-117.

2006, Kanadyjska wielokulturowość przełomu wieków- w poszukiwaniu nowych rozwiązań, [in:] Golemo, K., Paleczny, T., Wiącek, E., eds., 2006, Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 143-159.

Articles

2017, Losy Skarbów Wawelskich w Kanadzie, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, No. 1, pp. 381-389.

2013, Komentarz do rozprawy  Iwony Wrońskiej Kanadyjski system federalny. Determinanty i tendencje, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2011, pp. 248., „ Politeja” 2013, No. 1(23), pp. 411-425.

2011, O zbawczym wpływie egzaminów studenckich na aktywność recenzencką wykładowcy albo komentarz do książki Anny Śliz, Wielokulturowość: iluzja czy rzeczywistość?. Socjologiczne studium przypadku na przykładzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, No. 4, pp. 229-239 

Conference papers

2017, 21-22 September, Z Krakowa do Ottawy. Maria F. Zielińska – kawałek Polski w Kanadzie. Międzynarodowa konferencja naukowa  Polacy i diaspora Polska w Ameryce Północnej; Muzeum Emigracji, Gdynia.

2017, 22 April, Baskowie stary, niezwykły lud. Na czym polega fenomen baskijskiego nacjonalizmu?, Międzynarodowa konferencja naukowa: Tendencje nacjonalistyczne we współczesnej Europie. Patriotyzm czy ksenofobia?. Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Handlowa, Radom.

2016, 19-21 May, The Post-War Story of the Wawel Tapestries in Canada, Miedzynarodowa konferencja: Canada and War. 7th Congress of Polish Canadianists; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

2016, 21-23 March, Canadian Studies in the  Polish Universities, The 37th Meeting of the Portuguese Association for Anglo-American Studies inaugurates in 2016 a new format, moving away from the themed paradigm to highlight the range and diversity of British and American studies current research., Faculty of Social Sciences and Humanities, NOVA University Lisbon, Lizbona.

2012, 12-14 October, The Canadian Constitution: Is There a Need For Ratification After Three Decades, 6TH International Conference of Central European Canadianists, The Canadian Space , Bratislava, Slovakia.

2012, 24-25 May, Kanadyjska Konstytucja 1982- trzy dekady bez sukcesu ratyfikacyjnego. Konferencja : Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ,  Kraków.

2010, 7-9 October, Multiethnic Montreal: the Dutch Minority; 5th  Congress of Polish Canadianists Towards Critical Multiculturalism:  Dialogues Between/ Among  Canadian Diasporas Kraków.

2009, May, Montreal – miasto wielu kultur czy miasto wielokulturowe?/ Montreal: multicultural town or town of many cultures?, Konferencja Pytania Współczesnej wielokulturowości, Instytut Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków.

2008, 16-19 June,The Quebec Jews. Two centuries of difficult history in Montreal ; Conference: Responding to the Challenge of Diversity: Canada, Israel and Beyond;  The Halbert Centre for Canadian Studies; The Israel Association for Canadian Studies;The Hebrew University, Jerusalem, Israel.