Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Faculty

Web Content Display Web Content Display

Prof. Marta Kijewska-Trembecka

Prof. Marta Kijewska-Trembecka

M.A. in Sociology, Institute of Sociology, UJ; Ph.D. in Humanities (sociology), Faculty of Philosophy, UJ; Postdoctoral degree (habilitacja) in Humanities (political science), Faculty of International and Political Studies, UJ
Scholarships, foreign institutions: J.F. Kennedy Institute, Freie Universitat, Berlin; The Kosciuszko Foundation, New York; Multicultural History Society of Ontario, Toronto; Department of Sociology, University of Toronto; McGill University, Montreal; Faculty of Social Sciences and Humanities, NOVA University Lisbon, Lizbona.
Membership: Polish Association for Canadian Studies, one of the founder; Polish Sociological Association; Committee for Migration Studies and Polish Diaspora
of the Polish  Academy of Sciences, former Committee for Polish Diaspora Studies.

Functions:

  • 2008-2012; 2012-2016  deputy director,  Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University

Fields of specializations:

  • Political sciences and sociology of nation and ethnic relations:
  • Canadian studies /main fields of interests/: immigration policy and ethnic relations; multiculturalism; Polish ethnic group in Canada; history and contemporary problems of the Quebec society; the changes of the Quebecois ideology; the Quebec policy towards ethnic groups living in the province - history and contemporary problems of the ethnic groups in Montreal: British, Polish, Jews, Dutch and Portuguese
  • Polish society : ways of transformations of post-communism societies; transformations of contemporary Polish society; Polish society in the processes of migrations; ethnic minorities in Poland.
  • Europe: national aspirations of European ethnic groups – Basque people.

Web Content Display Web Content Display

Publications

Books

2013, Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja.(eds.), Kraków: Księgarnia Akademicka.

2008, Societas. Quebec i Quebecois. Ideologie dążeń niepodległościowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1994, Kanada, naród czy wspólnota polityczna. Analiza kanadyjskich procesów integracyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Chapters in books

2017, Baskowie stary, niezwykły lud. Na czym polega fenomen baskijskiego nacjonalizmu, [in:] Tendencje nacjonalistyczne we współczesnej Europie. Patriotyzm czy ksenofobia, t. II, Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, p. 19.

2016, Problematyka rodziny i sytuacja kobiet w Quebecu. Od Nowej Francji po Nowy Quebec, [in:] Polacy i Świat. Studia historyczne i antropologiczne ofiarowane Profesor Halinie Florkowskiej-Francić, red. Jan Lencznarowicz, Janusz Pezda, Andrzej A. Zięba, Kraków; Księgarnia Akademicka, pp. 523-548.

2016, Dualizm kanadyjski, trzy dekady bez ratyfikacji konstytucji, [in:] Konstytucjonalizm. Doktryny, partie polityczne. Księga dedykowane Profesorowi Andrzejowi Ziębie, eds. Robert Kłosowicz i inni, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 361-378.

2016, Wieloetniczny Montreal: Holendrzy w Quebecu, [in:]  Pani Anna W Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, eds. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Kraków,: Księgarnia Akademicka, pp. 189-208.

2013, Współczesne wieloetniczne społeczeństwo Kanady, [in:]  Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja, ed. Marta Kijewska-Trembecka, Kraków: Księgarnia Akademicka, Seria "Societas", pp. 161-211.

2013, Canadian Duality: Three Decades of Conflicts over the Constitution between Quebec and the Federal Goverment of Canada [in:] Variation on Community: The Canadian Space/ Variations sur la Communaute: l’espace canadien, eds. Lucia Otrisalova, Eve Martonyl, Brno: Masaryk University, pp.149-161.

2009, The Quebec News. Two Centurie of Difficult History in Montreal, [in:] Proceedings Responding to the Challenge of Diversity: Canada, Israel and Beyond, The Hebrew University of Jerusalem and The Israel Association for Canadian Studies, Jerusalem, pp.137-152.  

2008, Montrealscy Żydzi: od dyskryminacji do sukcesu, [in:] Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych, eds. Maria Szmeja, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, pp. 101-117.

2006, Kanadyjska wielokulturowość przełomu wieków- w poszukiwaniu nowych rozwiązań, [in:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, eds. Karolina Golemo, Tadeusz Paleczny, Elżbieta Wiącek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 143-159.

Articles

2017, Losy Skarbów Wawelskich w Kanadzie, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, No. 1, pp. 381-389.

2013, Komentarz do rozprawy  Iwony Wrońskiej Kanadyjski system federalny. Determinanty i tendencje, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2011, p. 248., „ Politeja” 2013, No. 1(23), pp. 411-425.

2011, O zbawczym wpływie egzaminów studenckich na aktywność recenzencką wykładowcy albo komentarz do książki Anny Śliz, Wielokulturowość: iluzja czy rzeczywistość?. Socjologiczne studium przypadku na przykładzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, No. 4, pp. 229-239 

Conference papers

2017, 21-22 September, international conference "Polacy i diaspora Polska w Ameryce Północnej", Emigration Museum, Gdynia, Poland. Paper: "Z Krakowa do Ottawy. Maria F. Zielińska – kawałek Polski w Kanadzie".

2017, 22 April, international conference "Tendencje nacjonalistyczne we współczesnej Europie. Patriotyzm czy ksenofobia?", Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Handlowa, Radom. Paper: "Baskowie stary, niezwykły lud. Na czym polega fenomen baskijskiego nacjonalizmu?".

2016, 19-21 May, international conference "Canada and War. 7th Congress of Polish Canadianists", Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland. Paper: "The Post-War Story of the Wawel Tapestries in Canada". 

2016, 21-23 March, The 37th Meeting of the Portuguese Association for Anglo-American Studies inaugurates in 2016 a new format, moving away from the themed paradigm to highlight the range and diversity of British and American studies current research, Faculty of Social Sciences and Humanities, NOVA University Lisbon, Lisbon, Portugal. Paper: "Canadian Studies in the  Polish Universities".

2012, 12-14 October, 6TH International Conference of Central European Canadianists, The Canadian Space, Bratislava, Slovakia. Paper: "The Canadian Constitution: Is There a Need For Ratification After Three Decades".

2012, 24-25 May, conference "Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich", Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Jagiellonian Univeristy, Kraków, Poland. Paper: "Kanadyjska Konstytucja 1982- trzy dekady bez sukcesu ratyfikacyjnego".

2010, 7-9 October, 5th Congress of Polish Canadianists Towards Critical Multiculturalism "Dialogues Between/ Among Canadian Diasporas", Kraków, Poland. Paper: Multiethnic Montreal: the Dutch Minority".

2009, May, conference "Pytania Współczesnej wielokulturowości", Instytut Studiów Regionalnych, Jagiellonian Univeristy, Kraków, Poland. Paper:"Montreal – miasto wielu kultur czy miasto wielokulturowe?" ["Montreal: multicultural town or town of many cultures?"]. 

2008, 16-19 June, conference "Responding to the Challenge of Diversity: Canada, Israel and Beyond", The Halbert Centre for Canadian Studies, The Israel Association for Canadian Studies, The Hebrew University, Jerusalem, Israel. Paper: "The Quebec Jews. Two centuries of difficult history in Montreal".

Web Content Display Web Content Display

Research projects and media

Research projects

  • Wieloetniczny Montreal: anglojęzyczne grupy w Quebecu / project for 2014-2018 /, work on a book publication
  • Research grant of the Ministry of Science and Higher Education / NCN, Pokój, porządek i dobry rząd. Najważniejsze zagadnienia współczesnej polityki Kanady, project manager; the result is a collective work (together with Radosław Rybkowski; Tomasz Soroka and Marcin Gabrys) Kanada na przełomie XX i XXI wieku, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013.