Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Faculty

Web Content Display Web Content Display

Marta Kania, Ph.D.

Marta Kania, Ph.D.

 

Graduate of archaeology and cultural studies at the Jagiellonian University (2002, 2003). Ph.D. of Humanities in the Faculty of History of the Jagiellonian University in Cracow (2008). Since 2008 employed as assistant professor in the Department of Latin American Studies in the Institute of American Studies and Polish DiasporaJU. 
Visiting Fellow, Visiting Lecturer and library research conducted at: Instituto de Estudios Peruanos (IEP, Lima, Peru); Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP, Lima, Peru); Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC, Cusco, Peru); Centro de Investigaciones sobre America Latina y el Caribe, Universidad Nacional Autónoma de México (CIALC UNAM, México), Casa de las Américas (Havana, Cuba), Universidad Santiago de Compostela (Spain), Uniwersytet Warszawski (2017, 2018), Ibero-Amerikanisches Institut Preussischer Kulturbesitz (Berlin). 
Research Grants and scholarship of the National Foundation of Polish Science (2010), Society-Environment-Technology Programme of Jagiellonian University (2013, 2014), Universidad Nacional Autónoma de México (2015-2016; 2017-2019), National Center of Science (2018), Fundation of Jagiellonian University „Bratniak” (2012, 2013, 2015, 2017).

Functions:

 • Since 2020 - cooperation with diplomatic missions of Latin American countries
 • Since 2018 - Vice-Chair of Latin America Working Group of Coimbra Group Universities 
 • Since 2016 - coordinator of Be_and_Doc / Brasil – Europe Doctoral and Research Programm
 • Since 2015 - representative of Jagiellonian University at the Coimbra Group Universities;
 • Responsible of International Affairs in Institute of American Studies 
 • Representative of Rector’ Fund Ars Docendi.

Academic interests and research topics:

 • History, politics and ethnopolitics of Latin America  
 • Human rights – culture rights – culture politics in Latin America
 • Nationalism, national and regional identity in Hispanoamerica
 • Heritage studies – political and social aspects of pre-Columbian heritage 
 • Religious diversity and religious syncretism in Hispanoamerica (past and present issues)

Web Content Display Web Content Display

Publications

Books

2019, Projekt Qhapaq Ñan. Wyzwania nowego modelu polityki wobec dziedzictwa kulturowego ludów tubylczych, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 224.

2013, Machupicchu: między archeologią i polityką, Kraków: Wydawnictwo Universitas, pp. 292.

2010, Prekolumbijski image Peru. Rola archeologii i dziedzictwa inkaskiego w kształtowaniu peruwiańskiej tożsamości narodowej, Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2010, pp. 363.

Chapters

2020, Partycypacja polityczna ludów tubylczych: prawo consulta previa na terenie Ameryki Łacińskiej, [in]: Partycypacja polityczna, red. M. Marczewska–Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 123-134.

2018, Dziedzictwo kulturowe, etnopolityka i kształtowanie ideologii narodowej w Ameryce Łacińskiej, [in:] Dziedzictwo we współczesnym świecie. Kultura – natura – człowiek,  eds. Arkadiusz Marciniak, Michał Pawleta, Kornelia Kajda, Kraków: Wydawnictwo Universitas, pp. 213-254. 

2017, Protección y salvaguardia del patrimonio cultural de los pueblos indigenas en el Peru, [in:] ?Estado Nación o Estado plural? Pueblos indigenas y el Estado en America Latina (siglo XXI), ed. Gaya Makaran, CIALC, UNAM, Mexico, pp. 121-146. 

2016, Żyć można w Montanji całe lata. O kolonizacji polskiej w Peru, [in:] Pani Anna w Kanadzie, Księga Pamiątkowa dedykowana Pani Prof. Annie Reczyńskiej, eds. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 17-37. 

2014, Prawa człowieka i prawa kulturowe. Zarys problematyki, [in:] Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka [Los derechos humanos en America Latina. Teoria y practica], eds. Karol Derwich, Marta Kania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 65-85.

2014, Minorías religiosas: el fenómeno de los santos populares, [in:] Minorías sociales en América Latina en la época de la globalización, eds. Adalberto Santana, Tae Hwan Ahn,  Mexico: UNAM-CIALC, Universidad de Busan, FIEALC, pp. 205-236.

2012, Archeologia. Polityka. Etyka. Prawo. Do kogo należą zabytki z Machu Picchu?, [in:] Amerykomania, vol. 2, (eds.) Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 367-394.

2011, Prekolumbijskie oblicze władzy. Dziedzictwo inkaskie i „mit powrotu" w kampanii wyborczej prezydenta Alejandro Toledo, [in:] Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej, Studia i Szkice Kulturoznawcze, vol. 2, eds. Paweł Plichta, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 83-97.

2011, 1909-2009: ewolucja idei cusqueñismo w stulecie ruchu reformy uniwersyteckiej w Cusco, [in:] Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, eds. Karol Derwich, Marta Kania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 99-126.

2010, Relacje archeologii i nacjonalizmu – dyskurs (z) przeszłości?, [in:] Antropologia polityki i polityka w antropologii, eds. Mirosława Drozd-Piasecka, Aleksander Posern-Zieliński Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, pp. 139-153.

Articles

2019, Qoyllurit’i pilgrim: religious heritage versus socio-environmental problems, Studia Religiologica, vol. 52.

2019, Qhapaq Nan: Indigenous Peoples’ Heritage as an instrument of Inter-American Integration Policy, Anuario Latinoamericano. Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales, vol. 7, pp. 245-269.

2019, Indigenous Peoples Rights and Culture Heritage: Threats and Challenges for a New Model of Heritage Policy, Latinoamerica. Revista de los Estudios Latinoamericanos, vol. 68, 1, pp. 127-154. 

2016, Human Rights, Principles of Multiculturalism and New Paths of Development in Latin America, Ad America. Journal of American Studies, vol. 17, pp. 5-10. 

2016, The Rights of Indigenous Peoples in Peru: from Socio-political Marginalization to the Modern Principles of Multiculturalism, Ad Americam. Journal of American Studies, vol. 17, pp. 11-32.

2014, Comunidad imaginada – comunidad re-inventada. Patrimonio cultural y juego con sus símbolos en la política neo-indigenista en el Cusco del s. XX, "Estudios Latinoamericanos", vol. 33-34, pp. 253-273.

2013, Old Myths, New Tradition: The "Spectacle of Power" in the Politics of Peru and Bolivia in the Beginning of the 21th Century, „Ad Americam", vol. 14, pp. 63-80.

2012, Positivists, Naturalists, Travelers, but not Settlers: Poles in Perú in the Nineteenth and early Twentieth Centuries, „Polish American Studies", vol. LXIX, No. 1, pp. 27-53.

2011, Discovery and manipulations. Some comments about archaeology, politics and the right to the cultural heritage in Peru in the centenary of the "scientific discovery" of Machupicchu, „Studies in Ancient Art and Civilizations", vol. 15, pp. 247-262.

2010, La nación que honra su pasado, se honra a sí mismo. El difícil inicio de la museología nacional y la protección del patrimonio arqueológico del Perú (1822-1911), „Studies in Ancient Art and Civilizations", vol. 14, pp. 207-228.

2008, Archaeology – nationalism – tradition. Some Comments about Cusco, Inti Raymi and National Identity in Peru in the 1th half of the 20th century, "Estudios Latinoamericanos", vol. 28, pp. 75-91.

Editions

2016, Ad Americam. Journal of American Studies, vol. 17: Focus on Latin American Studies, Jagiellonian University, Kraków (Managing Editor of Special Volume).

2014, Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka / Los derechos humanos en America Latina. Teoria y practica, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 332 (co-editor: Karol Derwich).

2011, Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, pp. 284, (co-editor: Karol Derwich).

2008, Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 278 (co-author: Anna Kaganiec-Kamieńska).

Conference papers

2019, V Coloquio Internacional "Politicas de Colecciones en el Peru. Formación, balance, perspectivas, Fundación Wiese", Trujillo, Peru. 

2019, "Partycypacja polityczna we współczesnym świecie", UMCS – Wydział Politologii, PAN, Lublin, Poland. 

2018, III Conferencia Internacional Latinoamericanista "America Latina – la región de relaciones internacionales en el siglo XXI", UMCS, PAN, Lublin, Poland.  

2018, 56 International Congres of Americanists (Ica 56’) "Universalidad y particularismo en las Americas", Universidad de Salamanca, Salamanca, Spain.

2017, "Dziedzictwo we współczesnym świecie", Instytut Archeologii UAM, NEARCH, UE Culture, Poznań, Poland.

2017, XVIII Congreso de Federación Internacional de Estudios sobre America Latina y el Caribe (FIEALC) "America Latina y el Mundo del siglo XXI: percepciones, interpretaciones e intervenciones", Belgrad, Serbia. 

2017, VI Coloquio Internacional "Las zonas del miedo en America Latina", Akademia Techniczno-Humanistyczna (University of Bielsko-Biała), Bielsko-Biała, Poland. 

2017,  "Dziedzictwo kulturowe a nowe zjawiska religijne Ameryk: historia i współczesność", Zakład Ameryki Łacińskiej, Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Kraków, Poland.

2016, I Kongres Latynoamerykanistyczny im. Ignacego Domeyki "Spory o wojnę. Polskie badania nad konfliktami w Ameryce Łacińskiej", PTSL, OBP UW, UŁ, Warsaw, Poland.

2016, Coloquio Internacional "Mas alla del Estado? Proyectos indigenas en America Latina", CIALC, UNAM, Meksyk.

2016, II Congreso Internacional de los Pueblos Indigenas en America Latina (CIPIAL) "Los pueblos indigenas de America Latina siglos XIX – XXI. Avances, perspectivas y retos", Santa Rosa (La Pampa), Argentina.

2016, "Zróżnicowanie religijne Ameryk: mity, tradycje, zjawiska współczesne", Zakład Ameryki Łacińskiej, Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Kraków, Poland. 

2015, 3-4 November, II International Conference of latin America "Las relaciones entre política y religión en América Latina – determinantes y nuevos paradigmas", UMCS, UW, Lubelski Oddział PAN, Lublin (in spanish), Poland.

2015, 29 October, International Conference Area Studies as a Reflection of the World in Flux, Institute of European Studies, Jagiellonian University of Cracow, Kraków (in English), Poland.

2015, 22-24 September, III Ogólnopolski Kongres Politologii Odsłony Polityki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddz. Kraków, Komitet Nauk Polityczny PAN, Kraków (in Polish), Poland.

2015, 6-9 June, międzynarodowa konferencja "Sensitive heritage – sensitive interpretation", European Association for Heritage Interpretation, Małopolski Instytut Kultury, Instytut Europeistyki UJ, Katedra UNESCO, Kraków (in English), Poland.

2015, 27-29 May, międzynarodowa konferencja "Niewygodne dziedzictwo kulturowe? Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w przestrzeni publicznej - Mity, ideologie, de(re)konstrukcje", Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Kultury, Jagiellonian University, Kraków (in Polish), Poland.

2015, 29 April, międzynarodowe sympozjum  "Social-Environmental Conflicts, Development Dilemmas and Human Rights in Latin America", Human Rights Consortium, Institute of Latin American Studies, University of London, CESLA UW, Warsaw (in Spanish), Poland.

2015, 21 January, III Międzynarodowa Konferencja Projektowanie Ideału "Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne", Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ, Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi UJ, Kraków (in Polish), Poland.

2014, 11-13 August, X Congreso Internacional Literatura, "Memoria e Imaginación de Latinoamérica y el Caribe", CIALC, SOLAR, UNAM, Mérida, Meksyk (in Spanish).

2013, 14 December, international conference „Peru: Przyroda i kultura", Fundacja Instytut Kultury Latynoamerykańskiej, Zakład Ameryki Łacińskiej (Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Jagiellonian University), Muzeum Zoologiczne UJ, Kraków (in Polish), Poland.

2013, 12-15 June, VII Congreso de Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL): "Memoria, presente y porvenir en América Latina", Porto, Portugal (in Spanish).

2013, 18-19 April, „Etniczność, kultura, polityka: wzajemne zależności", Instytut Studiów Regionalnych UJ, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Kraków (in Polish), Poland.

2013, 15-16 March, III Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna „Derechos Humanos en América Latina. Teoría y práctica", Zakład Ameryki Łacińskiej, Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian Univeristy, Kraków (in Spanish).

2012, 15-20 July, 54 Congreso Internacional de Americanistas (ICA54) „Construyendo diálogos en las Américas", University of Vienna, Vienna, Austria (in Spanish).

2011, 30-31 March, II Studencka Konferencja Latynoamerykanistyczna „Ludność rdzenna Ameryki Łacińskiej dawniej i dziś", Institute of Americand Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Kraków (in Polish), Poland.

2010, 25-27 November, „Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej", Instytut Studiów Regionalnych, Jagiellonian University, Kraków (in Polish), Poland.

2010, 30 June-3 July, VI Congreso de Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL) "Independencias  – Dependencias – Interdependencias", Université de Toulouse, Toulouse, France (in Spanish).

2010, 19-20 March, II Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna „Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej", Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Kraków (in Polish), Poland.

2009, 18-20 May, „Antropologia polityki i polityka w antropologii", Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Poznań – Będlewo (in Polish), Poland.

2008, 21-26 April, „PONTICA. Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Time", Instytut Archeologii UJ, Ashmolean Museum of Oxford University, Polska Akademia Umiejętności (PAU), Kraków (in English), Poland.

Other public speaking

2018, 5 April, lecture in Centro de Investigaciones sobre America latina y el Caribe (CIALC, UNAM, Meksyk DF): "Pueblos indigenas versus Estado en el Peru: derechos y estatus socio-politico en la perspectiva histórica".

2015, 18 August, lecture in Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Santiago de Chile, Chile): "Identidad cultural frente al. Centralismo y la comercialización del patrimonio cultural de la region centroandina".

2015, 29 July, lecture in Universidad Mayor San Andres (La Paz, Boliwia): "Estudios e investigaciones sobre America Latina en Polonia – historia y presente". 

2013, 8 November, lecture in Centro de Investigaciones sobre America Latina y el Caribe (CIALC, UNAM, Meksyk): "?Indigenas como la esencia indispensable del estado-nación peruana?"

2012, 20 September, lecture in Facultad de Filosofia y de Letras, UNAM, Meksyk: "Las relaciones entre patrimonio arqueológico y nacionalismo en el Peru". 

Web Content Display Web Content Display

Research projects and media

Research projects

 • 2020 – 2022, grant Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica IN300320, Universidad Nacional Autónoma de México Meksyk: Autonomía vs Hegemonía. Estado y emancipación social en América Latina, aportes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y sectores populares.
 • Peru 1821 – 2021. History, politics, society - book.
 • 2017 – 2019, grant Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica IN300617, UNAM, Mexico: Debates sobre el Estado latinoamericano desde los pueblos indigenas (s. XXI).
 • 2018 – grant National Center of Science Miniatura 1, 2017/01/X/HS5/01628: Założenia i realizacja polityki wielokulturowości w Ameryce Łacińskiej: dziedzictwo kulturowe jako instrument polityczny w procesie implementacji praw ludności tubylczej. 
 • 2015 – 2016, grant Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica IA300315, UNAM, Mexico: Estados Nación y movimientos indígenas en el sistema mundo, una mirada latinoamericanista.
 • Social, political and legal aspects of the protection of archaeological heritage in Peru (XX- XXIst century) – book.
 • Cusco 1909 – 2009. 100 years of indigenism movement in Peru – book.