Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Prof. Anna Bartnik

Prof. Anna Bartnik

 

Prof. Bartnik holds a Ph.D, in political science from the Jagiellonian University (2006) as well as an M.A. in political science with a minor in journalism (Jagiellonian University, 2000). Since 2007, she has been an Assistant Professor at the Jagiellonian University’s Institute of American Studies and Polish Diaspora.

Functions:

 • CEEPUS Program Coordinator (Central European Exchange Program for University Studies)
 • Secretary of the Admissions Commission at the Jagiellonian University’s Faculty of International and Political Studies
 • Member of the Faculty Examination Committee for International Students Studying on the Basis of the Rules other Than Those That Apply to Polish Citizens
 • Member of the evaluation committee

Academic interests:

 • Immigration to the United States
 • American immigration law
 • American local government
 • Latin American societies
 • Migration processes in the Americas

Web Content Display Web Content Display

Publications

2019, Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji: determinanty, interakcje, skutki (“Migrations to the United States of America in the Age of Globalization: Determinants, Interactions, and Effects”), Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 286.

2012, Emigracja latynoska w USA po II wojnie światowej na przykładzie Portorykańczyków, Meksykanów i Kubańczyków (“Latin American Immigrants in the United States After World War II: The Examples of Puerto Ricans, Mexicans, and Cubans”), Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 255.

 

2018, Unaccompanied Child Migration from Central America to the United States, [in:] Conflicts and Cooperation: Inter-American Relations in the 20th and 21st Centuries, ed. Emoke Horvath, Budapest: L’Harmattan.

2016, Tracing Changes in an Unauthorized Population in the United States, [in:] Visegrad Studies on the Americas: Past and Present, eds. Anna Bartnik, Agnieszka Małek, Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 67-79.

2016, W cieniu południowego sąsiada – Kanada i jej hiszpańskojęzyczni imigranci (“In the Shadow of Its Southern Neighbor: Canada and Its Spanish-Speaking Immigrants”), [in:] Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, eds. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Krakow: Księgarnia Akademicka, pp.103-119.

2014, Więźniowie polityczni na Kubie-mit czy rzeczywistość? (“Political Prisoners in Cuba: Myth or Reality?”), [in:] Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka (“Human rights in Latin America: Theory and Practice”), eds. Karol Derwich, Marta Kania, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, pp.191-203.

2014, Hispanics in the 2012 Presidential Elections, [in:] The 2012 Presidential Election in the United States: Challenges and Expectations, eds. Paweł Laidler, Maciej Turek, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 129-141.

2012, Rasa i kolor w społeczeństwach latynoamerykańskich (“Race and Skin Color in Latin American Societies”), [in:] Społeczne problemy Ameryki Łacińskiej (“The Social Problems of Latin America”), eds. Jacek Knopek, Michał Drgas, Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 10-26.

2011, Czarna Wiosna i kubańskie „Damy w bieli" (“The Black Spring and Cuba’s ‘Ladies in White’”), [in:] Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, (“Social and Ethnic Movements in Latin America”), eds.. Karol Derwich, Marta Kania, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, pp. 225-231.

2009, Różnorodność czy jedność - problem równości praw językowych w USA (“Diversity or Unity: The Problem of the Equal Rights of Languages in the United States”), [in:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani (“Americomania: Prof. Dr. Hab. Andrzej Mania’s Jubilee Book”), Volume 1, eds. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 11-30.

2009, Granica – newralgiczny element relacji meksykańsko-amerykańskich (“Borders: A Touchy Element in Mexican-American Relations”), [in:] Meksyk w XXI wieku. Polityka - społeczeństwo – gospodarka (“Mexico in the Twenty-First Century: Politics, Society, Economics”), ed. Karol Derwich, Krakow: Universitas, pp. 107-132.

2009, Meksykanie w Stanach Zjednoczonych Ameryki (“Mexicans in the United States of America”), [in:] Meksyk w XXI wieku. Polityka - społeczeństwo – gospodarka (“Mexico in the Twenty-First Century: Politics, Society, Economics”), ed. Karol Derwich, Krakow: Universitas, pp. 133-143.

2004, <Latynoska obecność w USA. Doświadczenia dawne, współczesne i nowe wyzwania (“The Latin American Presence in the United States: Old, Contemporary, and New Challenges”), [in:] Polskie badania nad Amerykami (“Polish Studies on the Americas”), eds. Andrzej Dembicz, Zbigniew Lewicki, Studia i Materiały (“Studies and Materials”) Series nr 27, Warszawa: CESLA, pp. 45-49.

2022, The US-Mexican Border and Contemporary American Immigration Policy, "Politeja", Vol. 19 No. 6(81): Studies in Latin America, pp. 235-252.

2017, Koniec przywilejów. Nowa fala emigracji kubańskiej do USA (“The End of Privileges: The New Wave of Cuban Immigration to the United States”), "Ameryka Łacińska 2" (96), pp. 57-71.

2016, Asian Immigrants in America – From Exclusion to Inclusion: The Chinese and Filipino Stories, "Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny" (“Migration Studies: A Polish Diaspora Review”), Year XLII, Vol. 1/2016, pp. 25-43.

2015, The World Before Control: American Immigration Law and Policy During Colonial Times,  "Ad Americam" Vol. 16/2015, pp.7-15.

2014, Hispanics in the American Political Theater: Leading or Supporting Actors?, "Politeja" 32/2014, pp.315-332.

2014, Więźniowie polityczni na Kubie-mit czy rzeczywistość? (“Political Prisoners in Cuba: Myth or Reality?”), [in:] Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka (“Human rights in Latin America: Theory and Practice”), eds. Karol Derwich, Marta Kania, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, pp.191-203.

2013, Portoryko - 500 lat historii zależnej (“Puerto Rico: Five Hundred Years of a Dependent History”), "Ameryka Łacińska", no. 2, pp. 59-74.

2011, The Bracero Program,  "Ad Americam", vol. 12, pp. 23-32.

2006, Awakening a Sleeping Giant: A Short History of Hispanic Organizations in California and Texas, "Ad Americam", vol. 7, pp. 7-21.

2005, Imigracyjny Poker. Projekty zmian w amerykańskiej polityce imigracyjnej i zachowania elektoratu latynoskiego w świetle prezydenckiej kampanii wyborczej (“Immigration Poker: Proposed Changes in American Immigration Policy and the Behavior of the Latino Electorate in Light of Presidential Campaigns”), "Politeja", no. 3, pp. 116-127.

2003, Gangs in the USA, "Ad Americam", vol. 4, pp. 116-120.

2016, Visegrad Studies on the Americas: Past and Present, eds. Anna Bartnik, Agnieszka Małek, Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 156.

2017, 16-18 November, "Home(s), Borders, and Transgressions: Transnational Americas," Inter-American Research Center, University of Szeged, Hungary.

2017, 25-28 July, XVIII Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC), John Naisbitt University, Belgrade, Serbia.

2016, 12-14 May, 11th Biennial Conference of the Hungarian Association for American Studies (HAAS 11), “The Americas: Global Challenges and Responsibilities,” Pecs, Hungary.

2016, 8-9 April, IV Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna: „Migraciones y diásporas de la América Latina contemporánea” (Fourth Krakow Latin American Conference: "The Migrations and Diasporas of Contemporary Latin America”), Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2013, 18-19 April, "Etniczność, kultura i polityka: wzajemne zależności" (“Ethnicity, Culture, and Politics: Interdependent Factors”), Jagiellonian University in  Krakow, Poland.

2013, 26-27 March, VI Konferencja Naukowa: "Regiones Mundi: Brazylia" (Fourth Academic Conference: "Regions of the World – Brazil”), University of Silesia in Katowice, Poland.

2013, 15-16 March, III Krakowskia Konferencja Latynoamerykanistyczna "Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka" (Third Krakow Latin American Conference: "Human Rights in Latin America: Theory and Practice”), Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2012, 26-27 October, “The 2012 Presidential Elections in the United States: Challenges and Expectations", Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2011, 18-19 April, "Współczesna Ameryka Łacińska. Polityka - społeczeństwo – gospodarka" (“Contemporary Latin America: Politics, Society, Economics”), Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland.

2010, 19-20 March, "Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej" (“Social and Ethnic Movements in Latin America”), Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2008, 18-19 April, "Amerykański mit w kulturze polskiej. Konstrukcja. Rekonstrukcja. Dekonstrukcja" (“The American Myth in Polish Culture: Construction, Reconstruction, Deconstruction”), Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University in Kraków, Poland.

Web Content Display Web Content Display

Research projects and media

 • "American immigration law and policy in the twenty-first century."
 • "Visegrad studies on the Americas."
 • "Latin American refugees as a challenge to American immigration policy."
 • "The History of Latin American Immigration to the United States" –  book project.