Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Faculty

Web Content Display Web Content Display

Prof. Anna Bartnik

Prof. Anna Bartnik

 

Holds a Ph.D, in political science from the Jagiellonian University (2006); M.A. in political science minor in journalism (Jagiellonian University, 2000). Since 2007 – Assistant Professor in the American Studies and Polish Diaspora JU.

Functions:

 • CEEPUS Program Cordinator (Central European Exchange Program for University Studies)
 • The Secretary of the Admissions Commission for the Faculty of International and Political Studies JU
 • member of the Faculty Examination Committee for Foreigners Studying on the Basis of the Rules other than Applicable to Polish nationals
 • member of the evaluation committee.

Academic interests:

 • immigration to the USA
 • American immigration law
 • American local government
 • Latin American societies
 • Migration processes in Americas

Web Content Display Web Content Display

Publications

Books

2019, Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji: determinanty, interakcje, skutki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 286.

2012, Emigracja latynoska w USA po II wojnie światowej na przykładzie Portorykańczyków, Meksykanów i Kubańczyków, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 255.

Chapters

2018, Unaccompanied child migration from Central America to the United States, [in:] Conflicts and Cooperatios. Inter-American Relations in the 20th and 21st Centuries, ed. Emoke Horvath, Budapest: L’Harmattan.

2016, Tracing changes in an unauthorized population in the United States, [in:] Visegrad studies on Americas. Past and Present, eds. Anna Bartnik, Agnieszka Małek, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 67-79.

2016, W cieniu południowego sąsiada – Kanada i jej hiszpańskojęzyczni imigranci, [in:] Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, eds. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp.103-119.

2014, Więźniowie polityczni na Kubie-mit czy rzeczywistość?, [in:] Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka, eds. Karol Derwich, Marta Kania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, pp.191-203.

2014, Hispanics in the 2012 Presidential Elections, [in:] 2012 Presidential Election in the United States: Challenges and Expectations, eds. Paweł Laidler, Maciej Turek, Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 129-141.

2012, Rasa i kolor w społeczeństwach latynoamerykańskich. [in:] Społeczne problemy Ameryki Łacińskiej, eds. Jacek Knopek, Michał Drgas, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 10-26.

2011, Czarna Wiosna i kubańskie „Damy w bieli", [in:] Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, esd. Karol Derwich, Marta Kania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, pp. 225-231.

2009, Różnorodność czy jedność - problem równości praw językowych w USA, [in:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani, tom 1, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 11-30.

2009, Granica – newralgiczny element relacji meksykańsko-amerykańskich, [in:] Meksyk w XXI wieku. Polityka - społeczeństwo - gospodarka, ed. Karol Derwich, Kraków: Universitas, pp. 107-132.

2009, Meksykanie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, [in:] Meksyk w XXI wieku. Polityka - społeczeństwo - gospodarka, ed. Karol Derwich, Kraków: Universitas, pp. 133-143.

2004, Latynoska obecność w USA. Doświadczenia dawne, współczesne i nowe wyzwania, [in:] Polskie badania nad Amerykami, eds. Andrzej Dembicz, Zbigniew Lewicki, seria: "Studia i Materiały" nr 27, Warszawa: CESLA, pp. 45-49.

Articles

2017, Koniec przywilejów. Nowa fala emigracji kubańskiej do USA, “Ameryka Łacińska” 2 (96), pp. 57-71

2016, Asian Immigrants in America – from Exclusion to Inclusion. Chinese and Filipino Story,  "Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", Rok XLII, Zeszyt 1/2016, pp. 25-43.

2015, The World Before Control.  American Immigration Law and Policy During Colonial Times,  "Ad Americam" vol. 16/2015, pp.7-15.

2014, Hispanics in the American political theatre – leading or supporting actors?, "Politeja" 32/2014, pp.315-332.

2014, Więźniowie polityczni na Kubie-mit czy rzeczywistość?, [in:] Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka, eds. Derwich K., Kania M., Kraków 2014, pp. 191-203.

2013, Portoryko - 500 lat historii zależnej, „Ameryka Łacińska", no. 2, pp. 59-74.

2011, The Bracero Program, „Ad Americam", vol. 12, pp. 23-32.

2006, Awakening the sleeping giant - short history of Hispanics organizations in California and Texas, „Ad Americam", vol. 7, pp. 7-21.

2005, Imigracyjny Poker. Projekty zmian w amerykańskiej polityce imigracyjnej i zachowania elektoratu latynoskiego w świetle prezydenckiej kampanii wyborczej, „Politeja", no. 3, pp. 116-127.

2003, Gangs in the USA, „Ad Americam", vol. 4, pp. 116-120.

Editions

2016, Visegrad studies on Americas. Past and Present, eds. Anna Bartnik, Agnieszka Małek, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 156.

Conference papers

2017, 16-18 November, "Home(s), Borders, and Transgressions. Transnational Americas", Inter-American Research Center, University of Szeged, Hungary.

2017, 25-28 July, XVIII Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC), John Naisbitt University, Belgrade, Serbia.

2016, 12-14 May, 11th Biennial Conference of the Hungarian Association for American Studies (HAAS 11), “The Americas: Global Challenges and Responsibilities”, Pecs, Hungary.

2016, 8-9 April, IV Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna. „Migraciones y diásporas de la América Latina contemporánea”, Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University in Kraków, Poland.

2013, 18-19 April, „Etniczność, kultura i polityka: wzajemne zależności", Jagiellonian University in Kraków, Poland.

2013, 26-27 March, „VI Konferencja Naukowa – Regiones Mundi: Brazylia", Univeristy of Silesia in Katowice, Poland.

2013, 15-16 March, III Krakowskiej Konferencji Latynoamerykanistycznej "Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka", Jagiellonian University in Kraków, Poland.

2012, 26-27 October „2012 Presidential Elections In the United States: Challenges and Expectations", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Jagiellonian University in Kraków, Poland.

2011, 18-19 April, „Współczesna Ameryka Łacińska. Polityka - społeczeństwo - gospodarka", Nicolaus Copernicus Univeristy in Toruń, Poland.

2010, 19-20 March „Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej", Jagiellonian University in Kraków, Poland.

2008, 18-19 April, „Amerykański mit w kulturze polskiej. Konstrukcja. Rekonstrukcja. Dekonstrukcja", Institute of Amercan Studies adn Polish Diaspora, Jagiellonian University in Kraków, Poland.

Web Content Display Web Content Display

Research projects and media

Research projects

 • American immigration law and policy in XXI century.
 • Visegrad studies on Americas.
 • Latin American refugees as a challange to American immigration policy.
 • History of Latin American immigration to the USA –  book project.

Media