Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Uroczyste zakończenie studiów magisterskich i promocja Absolwentów WSMiP UJ

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie studiów magisterskich i promocję Absolwentów WSMiP UJ, które odbędzie się z udziałem JM Rektora w dniu 24 września 2013 r.

Program

uroczystego zakończenia studiów magisterskich i promocji Absolwentów

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

- 24 września 2013 r. 

 

z udziałem JM Rektora UJ – prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka

 

 1. Godz. 9.30 - Kolegiata św. Anny -  msza św. w intencji Absolwentów Wydziału. (Mszę św. celebruje ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak).
 1. Godz. 10.40 - absolwenci gromadzą się przy szatni w Collegium Novum, gdzie wkładają togi i birety.
 1. Godz. 10.50 - uformowanie orszaku (Kolegium Dziekańskie, Promotorzy, absolwenci kierunków: europeistyka, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe) – przejście do Auli.  
 1. Godz. 11.00 – Gaude Mater Polonia
 1. Przywitanie uczestników uroczystości przez Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ  - prof. dra hab. Bogdana Szlachtę.
 1. Wystąpienie JM Rektora UJ - prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka. 
 1. Pożegnanie Absolwentów przez przedstawiciela Samorządu Studenckiego. 
 1. Uroczyste ślubowanie Absolwentów (wg tekstu Roty z okresu 20–lecia międzywojennego). (Tekst w załączeniu)
 1. Wręczenie Nagrody Dziekana WSMiP UJ za najlepszą pracę magisterską.   
 1. Wręczenie pamiątkowych dyplomów ukończenia studiów magisterskich przez Promotorów.
 1. Gaudeamus Igitur
   
 2. Wręczenie uczniom szkół średnich nagród w Wydziałowym Konkursie na esej poświęcony stosunkom międzynarodowym
   
 3. Czas na pamiątkowe zdjęcia.
 1.  Uroczyste przejście z Auli na parter Collegium Novum.
 

ROTA MAGISTERSKA - tekst z okresu 20-lecia międzywojennego

Panie i Panowie!

Po złożeniu przypisanych egzaminów i wykonaniu wyznaczonych Wam przez egzaminatorów prac dyplomowych, stajecie dziś przed Dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych i przed Promotorem,  by z ich rąk otrzymać stopień  akademicki magistrów europeistyki, kulturoznawstwa, politologii, stosunków międzynarodowych. 

Stopień ten jest przede wszystkim stopniem naukowym. Stanowi on zakończenie i uwieńczenie Waszego wykształcenia fachowego w zakresie obranych przez Was gałęzi nauki; a zarazem stanowić powinien fundament i wstęp do dalszego samodzielnego w tych naukach doskonalenia się i do twórczego w miarę możności ich pomnożenia i wzbogacenia.

Ponadto stopień magisterski jest w przeważnej ilości wypadków podstawowym i głównym warunkiem uprawnienia do pracy zawodowej.

Mając na uwadze to poważne znaczenie stopnia magisterskiego, winniście w tej uroczystej chwili powziąć niezłomne postanowienia, że jako wychowankowie tej prastarej szkoły Jagiellońskiej, zachowanie w sercach przywiązanie do niej i do uprawianych w niej przez Was nauk, (a ci z Was, którzy poświęcą się zawodowi nauczycielskiemu, będą zawsze o tem pamiętali), iż od Waszego oddziaływania na młode dusze w znacznej mierze zależy przyszłość narodu i ludzkości, przyszłość naszej kultury i cywilizacji.

Z temi zasadami iść przez życie dziś postanawiacie i przyobiecujecie?

[Absolwenci odpowiadają:]

/„Postanawiamy i przyobiecujemy"/

Z ufności, że tradycji naszego Uniwersytetu pozostaniecie zawsze godni i Waszym dzisiejszym postanowieniom zawsze wierni, nadaję Wam niniejszym pierwszy stopień akademicki i ogłaszam Was magistrami europeistyki, kulturoznawstwa, politologii, stosunków międzynarodowych, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Informacja Dziekana