Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

December 2023

20231205
Previous week
Next week

Klęski żywiołowe i akcje ratunkowe w Kanadzie

Date: 05.12.2023
Start Time: 15.00
Place: Reymonta 4, sala 37

Luc Ampleman

W ostatnich latach na całym świecie miały miejsce klęski żywiołowe i Kanada nie jest wyjątkiem. Chociaż wyraźnie wzrasta zainteresowanie zrozumieniem zagrożeń naturalnych z perspektywy środowiska, klęskę żywiołową można również postrzegać przez pryzmat jej wymiaru politycznego. Prezentacja ta, z pewną formą ćwiczeń edukacyjnych ma za zadanie znalezienie odpowiedzi na cztery pytania:

  • Jak lepiej zrozumieć polityczny wymiar klęsk żywiołowych i działań ratowniczych?
  • Jak instytucje polityczne w Kanadzie radzą sobie w ostatnich dziesięcioleciach z klęskami żywiołowymi?
  • Jak wyglądała współpraca i spory aktorów politycznych w odniesieniu do klęsk żywiołowych?
  • Czego możemy się nauczyć z kanadyjskich doświadczeń?

Celem wykładu jest zapewnienie studentom narzędzi pozwalających lepiej rozszyfrować złożoność polityczną sytuacji kryzysowych i mobilizacji zasobów w sytuacji globalnego zagrożenia. W tym kontekście doświadczenia kanadyjskie dostarczają wielu ciekawych i ważnych materiałów i instrukcji.

Luc Ampleman - Adiunkt w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i autor Transport Geopolitics (Palgrave Macmillan, 2021). Luc Ampleman jest byłym planistą transportu w Ministerstwie Transportu kanadyjskiej prowincji Quebec. Jego zainteresowania badawcze obejmują geopolitykę lokalną na odległych obszarach, dyplomację transportową, geografię polityczną muzyki popularnej oraz aktywne kształcenie w szkolnictwie wyższym. W ciągu ostatnich 20 lat jego zaangażowanie zawodowe i dydaktyczne było motywowane trzema głównymi pytaniami: jak wspierać zrównoważoną mobilność w regionach wiejskich i peryferyjnych?; jak pogodzić podmioty społeczne o rozbieżnych zainteresowaniach wokół inicjatyw transportowych i jak lepiej wspierać uczniów w nauce zagadnień politycznych?

Wydarzenie można zaliczyć w ramach programu OSA:

  • Opiekun: dr Anna Wyrwisz.
  • Liczba godzin OSA: 2 godziny.
  • Forma zaliczenia: sporządzenie krótkiej notatki w języku angielskim lub polskim (max. 500-600 znaków), dotyczącej tematyki poruszanej podczas wykładu i przesłanie jej dr Annie Wyrwisz do 19.12.2023. Notatki wysłane po tym terminie nie będą przyjmowane.
Wykład kierowany jest do studentów amerykanistyki, ale mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci IAiSP.