Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

October 2023

20231024
Previous week
Next week

Cross-border Necropolitics: The case study of CaliBaja Data (workshops)

Date: 24.10.2023
Start Time: 16.45
Place: Reymonta 4, sala 23
Organiser: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

Zulia Orozco

Mexico has been mired in a cycle of violence for decades. According to some experts, the Mexican State's violation of human rights is so severe that it has reached the stage of necropolitics, while others believe it has reached the stage of necromachine. Despite being part of the prosperous "CaliBaja" region, Tijuana has positioned itself in the national rankings as the epicenter of criminal violence over the last two decades. During the workshop, undergraduate students will participate in a series of dynamics in which we can deconstruct and reconstruct the concept of cross-border necropolitics.

Zulia Orozco, Ph.D. – Full-Time Researcher at the Instituto de Investigaciones Sociales at the Universidad Autónoma de Baja California (UABC) and member of the Mexican National Researchers System (Conacyt). Her scholarship focuses on organized crime, violence, necropolitics, and cross-border security issues in the Tijuana – San Diego region. Doctor Orozco published on firearms trafficking, violent homicides, organized crime, and money laundering in Baja California.

Wydarzenie można zaliczyć w ramach programu OSA:

  • Opiekun: mgr Aleksandra Jargiełło
  • Liczba godzin OSA: 2 godziny
  • Forma zaliczenia: sporządzenie krótkiej notatki w języku angielskim lub polskim (max. 500-600 znaków), dotyczącej tematyki poruszanej podczas wystąpienia i przesłanie jej mgr Aleksandrze Jargiełło do 7.11.2023. Notatki wysłane po tym terminie nie będą przyjmowane. Podpisy na Kartach będą składane wyłącznie w czasie dyżurów Opiekunki wydarzenia.
Wykład kierowany jest do wszystkich zainteresowanych studentów.