Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

20221214

Meksyk – naród metysów? Tożsamość, nacjonalizm i pluralizm kulturowy we współczesnym Meksyku | 14.12.2022

Date: 14.12.2022
Start Time: 10.00-11.30
Place: Reymonta 4, sala 237
Organiser: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Wykład dr Gai Makaran Kubis z Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Universidad Nacional Autónoma de México (CIALC UNAM).

Dr Gaia Makaran Kubis posiada tytuł licencjata i magistra kulturoznawstwa ze specjalnością latynoamerykanistyka w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz doktorat nauk humanistycznych ze specjalnością literaturoznawstwo na Wydziale Filologii Literackiej i Nowożytnej, (UW). Jest pracownikiem w Centrum Badań nad Ameryką Łacińską i Karaibami (CIALC) UNAM. Zajmuje się zjawiskami tożsamościowymi, kwestiami etnicznymi, nacjonalizmami i międzykulturowością w Ameryce Południowej. Jej bieżące projekty badawcze to: Czynnik Guaraní w konstrukcji tożsamości narodowej Paragwaju w kontekście utopii krzyżowania ras i tożsamości boliwijskich. Była profesorem w Programie Absolwent Studiów Latynoamerykańskich w UNAM oraz promotorem na Wydziale Nauk Politycznych i Społecznych oraz Studiach Podyplomowych Studiów Latynoamerykańskich na UNAM.

Wydarzenie można zaliczyć w ramach programu OSA:

  • Opiekun: Dr hab. Marta Kania
  • Liczba godzin OSA: 1,5 godziny
  • Forma zaliczenia sporządzenie krótkiej notatki (500-600 znaków), przedstawiającej główne zagadnienia omawiane podczas spotkania i przesłanie jej w ciągu dwóch tygodni od wydarzenia na adres k.gorska@uj.edu.pl