Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

20211015

The Polish/Belarusian Border: Between Humanitarian Crisis and Securitisation Dilemma

Date: 15.10.2021
Start Time: 15.00-16.30
Place: Facebook
Organiser: Centrum Wielokulturowe w Krakowie oraz Global Trends Lab w ramach POB FutureSoc

Dołącz do naszego panelu dyskusyjnego na temat sytuacji na pograniczu polsko-białoruskim z ekspertami ds. migracji i prawnikami migracyjnymi. Od czerwca 2021 roku wschodnia granica UE z Białorusią odnotowała dramatyczny wzrost liczby nielegalnych przekroczeń. Z nieco ponad 100 osobami przekraczającymi w 2020 r. liczby wzrosły do 11 500 do tego momentu w 2021 roku. Migrantami przekraczającymi granicę są głównie uchodźcy z Iraku i Afganistanu. Rządy w Warszawie, Rydze i Wilnie wydały wspólne oświadczenie o taktyce wojny hybrydowej Łukaszenki i „sztucznie utworzonym szlaku migracyjnym przy wsparciu Putina”. Zauważono taktykę używania migrantów jako broni dla osiągnięcia celów politycznych oraz potrzebę zdecydowanej i jednomyślnej odpowiedzi UE na to zagrożenie dla bezpieczeństwa. Rezultatem było rozmieszczenie wojsk w strefach przygranicznych, wzniesienie ogrodzeń z drutu kolczastego, usankcjonowane przez rząd odpychanie migrantów na stronę białoruską i jak dotąd 6 zgonów migrantów w gęstych lasach między białoruską i polską władzą graniczną. Europejski Trybunał Praw Człowieka wezwał Polskę i Łotwę do udzielenia pomocy humanitarnej osobom uwięzionym pomiędzy tymi strefami, a Amnesty International i UNHCR potępiły odpychanie migrantów z jednej strefy do drugiej. W napiętym klimacie politycznym i społecznym, w którym stan wyjątkowy wzdłuż granicy doprowadził do ukrywania problemu przed mediami i organizacjami pozarządowymi, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Podczas naszej dyskusji panelowej postaramy się poruszyć niektóre z najbardziej palących kwestii związanych z kryzysem na granicy z różnych perspektyw. Będziemy rozmawiać między innymi

o wzorcach sekurytyzacji granic i migracji, roli UE i Frontexu, roli i interpretacji praw człowieka oraz praw i konwencji dotyczących uchodźców. Zadamy pytania o przyczyny i możliwe rozwiązania ostrego kryzysu humanitarnego, a także napiętej międzynarodowej i wewnętrznej konfrontacji politycznej. Naszymi gośćmi będą: Dr Katarzyna Przybysławska - prawniczka, prezeska Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie należącego do Grupy Granica (ad hoc stworzonej sieci organizacji pozarządowych działających na granicy polsko-białoruskiej). Dr Marta Jaroszewicz - adiunkt badawczy w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej wieloletnia badaczka w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dr Przemysław Tacik - doktor filozofii i prawa międzynarodowego, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr Maciej Stępka - posiada tytuł doktora nauk o bezpieczeństwie (Uniwersytet Warszawski). Adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Moderator: dr Karolina Czerska-Shaw (doktor socjologii, adiunkt UJ, członkini zespołu Centrum Wielokulturowego w Krakowie).

Link do spotkania: https://fb.me/e/UspaG7KP

Wydarzenie można zaliczyć w ramach programu OSA:

  • Opiekun: dr Joanna Kulpińska
  • Liczba godzin OSA: 2 godziny
  • Forma zaliczenia: sporządzenie krótkiej notatki w języku angielskim lub polskim (max. 500-600 znaków), przedstawiającej główne zagadnienia omawiane podczas spotkania i przesłanie jej dr Joannie Kulpińskiej - notatki należy przesłać najpóźniej 2 tygodnie po spotkaniu
W pierwszej kolejności wydarzenie kierowane jest do studentów migracji, ale mogą w nim uczestniczyć również studenci innych kierunków.