Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

20201217

Migracje i sfera publiczna. Przypadek Krakowa

Date: 17.12.2020
Start Time: 13.00
Place: Zoom
Organiser: Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji

Seminarium Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji

Prelegenci:
  • Karolina Czerska-Shaw (Uniwersytet Jagielloński)
  • Paweł Kubicki (Uniwersytet Jagielloński)


Dyskutanci:

  • Konrad Pędziwiatr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • Dobrosława Wiktor-Mach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Biogramy:

Karolina Czerska-Shaw - Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii z Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie (2016). Zainteresowania naukowe to między innymi strategie integracyjne na poziomie lokalnym oraz teoretyczne pojęcia wielokulturowości vs interkulturowości i ich odzwierciedlenie w politykach oraz dyskursach politycznych/publicznych; transnarodowość i skutki super-mobilności wśród młodych ludzi; polityki migracyjne i azylowe w ramach UE.

Dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ - Socjolog i antropolog kultury, profesor nadzwyczajny w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniu społeczno-kulturowych aspektów rozwoju miast. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i pięciu książek poświęconych tej problematyce, między innymi: Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości (2010), Nowi mieszczanie w nowej Polsce (2011), Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia z perspektywy długiego trwania (2016), The European Capital of Culture 2016 effect: how the ECOC competition changed Polish cities (2020), Ruchy Miejskie w Polsce (2020).  

Konrad Pędziwiatr - profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i badacz w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych. Współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji na temat migracji, religii i etniczności w procesach migracyjnych, islamu i muzułmanów w Europie oraz polityzacji islamu w Europie i na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Dobrosława Wiktor-Mach – adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i badaczka w międzywydziałowym Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR). Członkini Sekcji Socjologii Migracji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Do jej zainteresowań badawczych należą zmiany społeczne i ruchy społeczne na Bliskim Wschodzie, socjologia islamu, migracje międzynarodowe i integracja społeczno-kulturowa migrantów.

Opis:
Współczesny Kraków można traktować w kategoriach miasta „globalizującego się”, co ma istotne znaczenie dla kwestii migracyjnej w tym mieście. Termin miasto „globalizujące się”, który używany na potrzeby niniejszego projektu zakłada, że mam do czynienia z miastem intensywnie włączonym do globalnej sieci przepływów stosunkowo niedawno. Zatem charakterystyczny dla takich miast napływ imigrantów, reprezentujących zarówno wysokiej klasy profesjonalistów (tzw. expats) z wysoko rozwiniętych państw, jak i migrantów ekonomicznych z państw rozwijających się, dokonuje się od niedawna. Po drugie, w przeciwieństwie do miast, które od lat klasyfikuje się jako miasta globalne, miasta „globalizujące się” nie wytworzyły jeszcze instytucji odpowiadającym wymogom, z jakimi mierzyć muszą się miasta globalne, nie wypracowały też długofalowych polityk miejskich w zakresie usług publicznych dla imigrantów. Zatem Kraków, jako miasto „globalizujące się” jest w procesie „uczenia się” takich polityk, dostosowywania ich zarówno do struktury migracji w mieście, jak też specyfiki samego miasta. Aby miasto mogło wypracować własną politykę w tym zakresie musi rozpoznać oczekiwania, jakie mają mieszkający w Krakowie obcokrajowcy w stosunku do usług publicznych, zdiagnozować bariery, na jakie napotykają korzystając z tych usług oraz to czy sami tworzą alternatywne samopomocowe sieci usług quasi-publicznych.
Badania realizowane w drugiej połowie 2020 roku podejmują próbę empirycznej analizy tych oczekiwań i barier wśród „lokalnych obcokrajowców” mieszkających w Krakowie, wraz z sieciami wsparcia, które  tworzą.  W badaniach zostały zastosowane zarówno metody jakościowe jak i ilościowe. Metody ilościowe (kwestionariusz ankiety, N:300) miały na celu wychwycenie prawidłowości w występowaniu pewnych zjawisk i zmierzenie ich intensywność oraz rozkład w poszczególnych kategoriach obcokrajowców objętych badaniem. Badania jakościowe (wywiady pogłębiane, N:12) posłużyły wyjaśnianiu przyczyn kluczowych problemów zidentyfikowanych dzięki badaniom ilościowym.  

Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana.


Wydarzenie można zaliczyć w ramach OSA:

  • Opiekun: Joanna Kulpińska
  • Liczba godzin OSA: 2 godziny
  • Forma zaliczenia: notatka ze spotkania w jęz. polskim lub angielskim przesłana do dr Joanny Kulpińskiej (min. 500 znaków) przesłana najpóźniej 2 tygodnie po spotkaniu online.
W pierwszej kolejności wydarzenie kierowane jest do studentów migracji międzynarodowych, ale mogą w nim uczestniczyć również studenci innych kierunków.