Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Decyzja władz dziekańskich w sprawie odwołania wszystkich zajęć dydaktycznych

W związku z Zarządzeniem nr 24 JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku dotyczącym przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, na mocy którego zostały odwołane wszystkie wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim, niniejszym władze dziekańskie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych zdecydowały o rozszerzeniu zakazu prowadzenia zajęć na wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziale, ze skutkiem natychmiastowym, aż do odwołania.

Jednocześnie władze Wydziału zobowiązują się do przygotowania i ogłoszenia  wszelkich możliwych narzędzi i sposobów, w jaki odwołane zajęcia mogą zostać odrobione.