Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

20200306

Między wymiarami - szamanizm w kulturach świata

Date: 06.03.2020 - 07.03.2020
Place: ul. Grodzka 52
Organiser: Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich UJ
Contact: konferencja.szamanistyczna@gmail.com

Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji wraz z Kołem Naukowym Studiów Latynoamerykańskich na Uniwersytecie Jagiellońskim serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową, pt. „Pomiędzy wymiarami – szamanizm w kulturach świata”. 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-7 marca 2020 r. i będzie miało miejsce w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie.

Celem konferencji jest przyjrzenie się szerokim aspektom tego fascynującego zjawiska, jakim jest szamanizm, porównanie jego postaci w różnych kulturach świata, a także prześledzenie procesu jego przemian do form współczesnych, wraz z towarzyszącą mu ewolucją poglądów naukowych.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji zachęcamy do przesyłania abstraktów prelekcji (do 20 min.) dotyczących takich tematów, jak:

  • Szamanizm i jego oblicza w różnych kulturach świata;
  • Symbole stosowane w praktykach szamańskich;
  • Ewolucja szamanizmu od dawnych tradycji do form współczesnych;
  • Szamanizm w różnych interpretacjach naukowych;
  • Szamanizm jako inspiracja w sztuce i pop-kulturze;
  • Znaczenie roli szamana w dzisiejszym świecie.

Oprócz tego, jesteśmy również otwarci na inne propozycje związane z tematyką wydarzenia.

Do nadsyłania referatów zapraszamy serdecznie kulturoznawców, antropologów, etnologów, religioznawców, filozofów, psychologów, historyków, socjologów i przedstawicieli innych nauk humanistycznych zainteresowanych w swych badaniach zjawiskiem szamanizmu rozumianego zarówno w formie tradycji danej kultury, jak i w postaci nowoczesnego trendu o charakterze globalnym. Zachęcamy również do udziału specjalistów z innych dziedzin oraz osoby chętne do zaprezentowania refleksji z własnych doświadczeń, w formie zgodnej z humanistycznym dyskursem naukowym.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i zależny od oceny nadesłanego abstraktu. 
Abstrakty można przesyłać do 31 stycznia 2020 roku na adres: konferencja.szamanistyczna@gmail.com

Informujemy również o możliwości publikacji najlepszych referatów w postaci monografii konferencyjnej. Podstawą przyjęcia będzie jakość nadesłanego abstraktu oraz nowatorstwo prezentowanego zagadnienia.


WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU:

Plik z abstraktem powinien zawierać informacje o imieniu i nazwisku prelegenta lub prelegentki, oraz jego/jej stopniu naukowym i afiliacji, a także tytuł wystąpienia.
W tekście abstraktu prosimy zawrzeć cel/temat wystąpienia, oraz jego streszczenie.
Dodatkowym atutem abstraktu, branym pod uwagę podczas jego rozpatrywania, będzie dołączona bibliografia.
Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx).
Długość tekstu: maksymalnie 2000 znaków ze spacjami (bez przypisów i bibliografii).
Długość planowanego wystąpienia: do 20 minut. 

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu referatu zostanie przesłana do wszystkich zgłaszających drogą mailową w dniach: 6-7.02.2020 r.

Serdecznie zapraszamy!