Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

20190515

Prawo uchodźców w Polsce

Date: 15.05.2019
Start Time: 13.15
Place: Rynek Główny 34, sala 31

Wykład gościnny: dr hab. Michał Kowalski, dr Katarzyna Przybysławska

Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy oraz świadomości na temat życia uchodźców w Polsce. Eksperci w dziedzinie prawa przedstawią podstawowe akty prawne oraz wynikające z nich przywileje i obowiązki uchodźców w naszym kraju.


MICHAŁ KOWALSKI – doktor habilitowany nauk prawnych ze specjalnością prawo międzynarodowe publiczne. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie również się doktoryzował. Studiował także w Trinity College Dublin. Pracuje w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na WPiA UJ. Orzeka także w Radzie do Spraw Uchodźców IV kadencji. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. Członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Stypendysta the Tokyo Foundation (SYLFF; lata 1999-2000), oraz Alexander von Humboldt Stiftung (2007-2008) w Max-Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht w Heidelbergu. Członek Zarządu Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association), członek European Society of International Law.

KATARZYNA PRZYBYSŁAWSKA - doktor nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego ze specjalizacją w dziedzinie praw człowieka i prawa uchodźczego. Współzałożyciel i prezes Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony praw człowieka, uchodźców, bezpaństwowców, ofiar handlu ludźmi. Współpracownik Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ, ekspert Komisji Ekspertów ds. Migrantów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, członek Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci na Rzecz Bezpaństwowców. 

Wydarzenie można zaliczyć w ramach OSA:

  • Liczba godzin: 2
  • Opiekun: Dr Joanna Kulpińska