Jak wygląda rekrutacja na amerykanistykę I stopnia?

Rekrutacja na nasze studia dokonuje się tylko za pośrednictwem strony Elektroniczna Rejestracja Kandydatów (w skrócie: ERK). Na tej stronie znajdziesz informacje o terminach rejestracji i wpisów, zasadach kwalifikacji, limicie przyjęć oraz wymaganych dokumentach przy wpisie.

Dla kogo?

Dla osób zainteresowanych regionem Ameryki Północnej, które chcą zdobyć wiedzę na temat różnorodnych zagadnień historycznych, społecznych, kulturowych, politycznych, gospodarczych, prawnych i cywilizacyjnych kontynentu amerykańskiego.

O czym?

Podczas trzyletnich studiów zapoznasz się z historią państw Ameryki Północnej, specyfiką rozwoju społeczeństw amerykańskich, ich kulturą i obyczajami, religią i etnicznością, podstawami polityki wewnętrznej i zewnętrznej poszczególnych państw, a także m.in. z podstawami ekonomii i zarządzania oraz public relations.

Szczegółowy program

 

Co po studiach?

Absolwenci amerykanistyki wchodzą na rynek pracy z solidną wiedzą i umiejętnościami rozumienia i interpretowania polityki, kultury, biznesu oraz społeczeństw amerykańskich. To doskonałe studia dla przyszłych dziennikarzy, dyplomatów, liderów, pracowników ośrodków społecznych, kulturalnych oraz sektora prywatnego. Pozwalają łatwiej odnaleźć się w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku, stanowiąc dobrą podstawę do podjęcia pracy w firmach amerykańskich.

Zajęcia są oparte na prowadzeniu dyskusji, przygotowaniu prezentacji i realizacji projektów grupowych. Pozwalają doskonalić takie umiejętności, jak: autoprezentacja, przygotowanie handoutu, komunikatywność, praca w grupie i realizacja projektów. (Piotr)