Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Amerykanistyka II stopnia

Ameryka Łacińska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak wygląda rekrutacja na amerykanistykę II stopnia, specjalność: Ameryka Łacińska?

Rekrutacja na nasze studia dokonuje się tylko za pośrednictwem strony Elektroniczna Rejestracja Kandydatów (w skrócie: ERK). Na tej stronie znajdziesz informacje o terminach rejestracji i wpisów, zasadach kwalifikacji, limicie przyjęć oraz wymaganych dokumentach przy wpisie.

Dla kogo?

Studiujesz dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, socjologię, geografię, filologię, turystykę lub iberystykę? Chcesz zostać ekspertem od regionu, który jest na tyle egzotyczny i różnorodny kulturowo, że wymyka się stereotypom? Fascynują Cię kultury i historia Nowego Świata? Pasjonują Cię kultury ludności rdzennej? Jeśli tak, to studia amerykanistyczne II stopnia na specjalności Ameryka Łacińska są właśnie dla Ciebie!

O czym?

Te dwuletnie studia dają szeroką wiedzę na temat społeczeństw i państw latynoamerykańskich od Rio Grande po Ziemię Ognistą, od Karaibów po Andy. Z nami poznasz pasjonujące zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne, ekonomiczne i prawne związane z problematyką latynoamerykańską.

Zdobędziesz wiedzę m.in. na temat:

  •     specyfiki dynamicznych przemian państw i społeczeństw latynoamerykańskich,
  •     współczesnej struktury etniczno-rasowej,
  •     dziejów cywilizacji amerykańskich okresu prekolumbijskiego,
  •     historii Ameryki Łacińskiej od doby kolonialnej do czasów współczesnych.

Co po studiach?

Absolwent naszych studiów dysponuje szeroką wiedzą na temat funkcjonowania latynoamerykańskich społeczeństw, systemów politycznych, stosunków międzynarodowych w regionie oraz bogactwa kultur. Potrafi badać, wyjaśniać i prognozować rolę struktur społecznych, politycznych i gospodarczych we współczesnych społeczeństwach latynoamerykańskich, zwłaszcza w ujęciu porównawczym. Jest świadomy i przygotowany zarówno do inicjowania, jak i wykonywania różnorodnych zadań w większych grupach i organizacjach społecznych. Studia przygotowują do pracy zarówno w sektorze prywatnym (np. w firmach współpracujących z krajami Ameryki Łacińskiej, korporacjach transnarodowych, media), jak i publicznym (np. rządowych i pozarządowych instytucjach społecznych, kulturowych i politycznych, dyplomacji).

A same studia latynoamerykańskie? Jak dla mnie miód! W końcu profesjonalnie zacząłem pogłębiać swoją pasję do Ameryki Łacińskiej. A kadra naukowa rozbudza ją jeszcze bardziej. To świetni eksperci, którzy sami nieustannie poszerzają swoje naukowe horyzonty. Bo Ameryka Łacińska urzeka i wciąga całkowicie! A ponadto, czy można sobie wyobrazić lepsze miejsce na studiowanie niż serce krakowskiego Rynku? (Mateusz)