Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt „Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność

Projekt „POLSKIE SZKOLNICTWO W WIELKIEJ BRYTANII: TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ" jest realizowany przez Polską Akademię Umiejętności od maja do grudnia 2012 roku.

Przedsięwzięcie obejmuje:

o   przeprowadzenie badań polskiego i polonijnego szkolnictwa w Wielkiej Brytanii mających na celu analizę przeobrażeń instytucji szkolnych oraz diagnozę obecnej sytuacji

o   zaproponowanie rozwiązań mających na celu zrównanie statusu szkół społecznych ze szkołami i punktami szkolnymi przy polskich placówkach dyplomatycznych

o   zorganizowanie Letniej Akademii Komunikowania Międzykulturowego - warsztatów dla nauczycieli szkół polskich i polonijnych z Anglii. Ich celem jest wyposażenie nauczycieli w podstawową wiedzę z zakresu psychologii społecznej i komunikowania międzykulturowego, niezbędnej w pracy w nowoczesnych, wieloetnicznych społeczeństwach. Zaplanowano dwie edycje szkoleń: w lipcu w Krakowie  (14-21 lipca) oraz we wrześniu  (24-29 września) w Londynie.

W następnym roku przewidziane jest rozszerzenie badań na Szkocję, Irlandię Północną oraz Irlandię. Wtedy oferta warsztatowa skierowana zostanie do nauczycieli szkół polskich z tych obszarów.

Bezpośrednim rezultatem pracy zespołu badawczego będzie raport dotyczący szkolnictwa polonijnego w Anglii, wskazujący kierunek pożądanych działań ze strony państwa polskiego.

Ponadto, spodziewanym efektem realizacji projektu będzie zacieśnienie współpracy pomiędzy różnymi typami szkół polskich w Wielkiej Brytanii oraz pomiędzy różnymi środowiskami i pokoleniami polskich imigrantów.

Projekt jest realizowany przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr hab. Doroty Praszałowicz, prof. UJ oraz prof. dr hab. Haliny Grzymały-Moszczyńskiej. Badania są prowadzone przy współudziale naukowców polskich mieszkających w Anglii.

Głównym sponsorem projektu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które przyznało fundusze w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą". Dodatkowe fundusze przekazuje Polska Akademia Umiejętności, będąca także koordynatorem przedsięwzięcia. Polska Akademia Umiejętności od wielu lat czynnie wspiera działania na rzecz polskiego szkolnictwa za granicą, współpracując w tym zakresie z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Data opublikowania: 18.06.2012
Osoba publikująca: Marcin Gabryś