Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katarzyna Górska, doktorantka IAiSP otrzymała grant NCN.

Pani Katarzyna Górskajest studentką studiów doktoranckich w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych oraz otrzymała afiliację badawczą na Wydziale Nauk Społecznych PUCP. Zajmuje się procesami konstruowania tożsamości i transkulturacji w Peru, a także kinematografią meksykańską i argentyńską. Jej praca naukowa została dostrzeżona przez Narodowe Centrum Nauki. Pani Kasia otrzymala grant na realizację projektu "Tożsamość kulturowa cholos - procesy transkulturacji tożsamości nowych mieszkańców Lima Metropolitana". Opiekunem naukowym i promotorem projektu jest prof. Krzanowski.