Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211028

Poszukiwana/poszukiwany. Ogłoszenia drobne jako obraz migracyjnej codzienności wojny i czasu tuż po niej (1939-1947)

Data: 28.10.2021
Czas rozpoczęcia: 10.00-11.30
Miejsce: Zoom (wymagana rejestracja)
Organizator: Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Witryna internetowa wydarzenia: https://fb.me/e/1IbwFym7E

Wystąpi: Adrian Gendera (Uniwersytet Wrocławski), laureat tegorocznej edycji konkursu Minigranty Migracyjne CeBaM. Druga wojna światowa tragicznie naznaczyła ludność poszczególnych krajów, w tym Polski. Doświadczyła ona m.in. politycznych, przymusowych migracji. Trwały one także w okresie tużpowojennym. Celem badania było rozpoznanie tej kwestii w oparciu o ogłoszenia drobne (dział o poszukiwanych osobach) i materiały prasowe zamieszczone na łamach poznańskiego dziennika pt. „Głos Wielkopolski”. Uwagę skupiono na treściach obrazujących powyższe doświadczenia w latach 1939–1947 mające miejsce na terenie województwa poznańskiego. Były to represje okupanta niemieckiego (obozy, praca przymusowa), powojenna reemigracja Polonii, repatriacja z ZSRR i tzw. repatriacja z Kresów wschodnich. W jaki sposób prasa informowała o przebiegu akcji? Czym zachęcano Polonię do powrotu do kraju? Czy, a jeśli tak, to jak prezentowano czytelnikom warunki, w których przybywała ludność polska na teren województwa. W oparciu o ogłoszenia drobne wykazano kierunki ruchu ludności „z” i „do” tego terenu oraz dominującą płeć poszukiwanych migrantów. W konkluzji podjęto próbę porównania migracji tużpowojennych z obecnym kryzysem migracyjnym w Europie. Czy są punkty wspólne? Czy historia czegoś uczy? Adrian Gendera – absolwent historii (UWr) i teologii (UAM), doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Kolegium Doktorskie Historii). Zainteresowania badawcze skupione wokół historii codzienności i społecznej (XX w.) oraz dziejów wyznań chrześcijańskich. Autor kilku artykułów naukowych.

Uczestnik XIV i XV Letniej Szkoły Historii Najnowszej IPN (2020, 2021). Webinar jest częścią serii CeBaM webinar series, w ramach której co miesiąc zapraszamy na spotkanie z badaczami i badaczkami migracji z Polski i ze świata. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i będzie nagrywane. Biorąc udział w tym webinarze, automatycznie wyrażasz zgodę na nagrywanie treści audiowizualnych prezentowanych podczas wydarzenia oraz wyrażasz zgodę na późniejsze wykorzystanie nagrania w przestrzeni publicznej.

Wymagana rejestracja: https://forms.gle/PLZuHg5ki9jruYa66

Wydarzenie można zaliczyć w ramach programu OSA:

  • Opiekun: dr Joanna Kulpińska
  • Liczba godzin OSA: 2 godziny
  • Forma zaliczenia: sporządzenie krótkiej notatki w języku angielskim lub polskim (max. 500-600 znaków), przedstawiającej główne zagadnienia omawiane podczas spotkania i przesłanie jej dr Joannie Kulpińskiej - notatki należy przesłać najpóźniej 2 tygodnie po spotkaniu
W pierwszej kolejności wydarzenie kierowane jest do studentów migracji, ale mogą w nim uczestniczyć również studenci innych kierunków.