Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210506

Fireside Chats: Wielokulturowość – idea, praktyka, przyszłość

Data: 06.05.2021
Czas rozpoczęcia: 18.00
Miejsce: MS Teams
Organizator: Koło Naukowe Amerykanistyki UJ, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Witryna internetowa wydarzenia: https://fb.me/e/BC01xMpU

VIII Festiwal Kultury Kanadyjskiej

Kanadyjska polityka wielokulturowości kończy w tym roku już 50 lat! Dla swych gorących zwolenników pozostaje znanym i cenionym w świecie osiągnięciem kanadyjskiego liberalizmu, zdeklarowanym przeciwnikom jawi się jako źródło porażek i wyraz egzaltowanej hipokryzji. Na przestrzeni tego czasu popularne stały się też opinie mówiące o utopijności jej szlachetnych ideałów oraz postępującej instrumentalizacji pierwotnych założeń...

Świętując półwiecze jednej z najważniejszych kanadyjskich wartości, zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego pod adresem wielokulturowego dziedzictwa nie zabraknie zarówno słów uznania oraz życzeń, jak również gorzkich rozliczeń czy refleksji nad dylematami związanymi z jego ochroną i umacnianiem. Specjalnymi gośćmi rozmowy będą nasi wykładowcy, pracownicy Katedry Studiów Kanadyjskich: prof. Anna Reczyńska, dr Tomasz Soroka i dr Marcin Gabryś.

Link do spotkania:

  • W przypadku posiadania konta Uniwersytetu Jagiellońskiego, użyj kodu uyh6tcu lub kliknij w link:
  • W przypadku posiadania konta zarejestrowanego poza UJ: wypełnij formularz dostępny pod adresem.

Wydarzenie można zaliczyć w ramach programu OSA:    

  • Opiekun: Dr Tomasz Soroka, Dr Anna Wyrwisz
  • Liczba godzin OSA: 2 godziny
  • Forma zaliczenia: obecność
W pierwszej kolejności wydarzenie kierowane jest do studentów amerykanistyki, ale mogą w nim uczestniczyć również studenci innych kierunków oraz osoby spoza UJ