Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt prof. Łukasza Kamieńskiego otrzyma dofinansowanie w ramach konkursu OPUS 17

Projekt: Neurobiologia i neurotechnologie na wojnie prof. Łukasza Kamieńskiego otrzyma dofinansowanie w ramach OPUS 17 (NCN). OPUS 17 to konkurs na projekty badawcze, dzięki któremu można otrzymać środki m.in. na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Przedmiotem projektu prof. Łukasza Kamieńskiego jest rola, jaką neuronauka i neurotechnologie odgrywać będą w XXI w. w sferze wojskowości i stosunków międzynarodowych. "Zapożyczając podejście od Kennetha Waltza, który pod koniec lat 50. XX w. zaproponował słynne ujęcie trzech „obrazów” interpretacji przyczyn wojny, taksonomię, która należy do klasyki dyscypliny Stosunków Międzynarodowych, implikacje tego rozwoju analizowane są na trzech poziomach. Poziom pierwszy, mikro, dotyczy jednostki ludzkiej i natury człowieka, a zatem żołnierza. Drugi, meso, skupia się na państwie, a zatem rządzie, siłach zbrojnych i społeczeństwie. Wreszcie poziom trzeci, a więc makro, to szczebel system międzynarodowego. Projekt stawia i próbuje odpowiedzieć na pytanie o to, jakie zmiany na tych trzech poziomach wywoła niezwykły pochód neuronauki i neuroinżynierii." Więcej o projekcie na stronie NCN.