Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oblicza Ameryki. Szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych

Rafał Kuś, Paulina Napierała

Oblicza Ameryki. Szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych
Paulina Napierała, Rafał Kuś
Księgarnia Akademicka, 2018


Pomimo przemian kulturowych, społecznych, technologicznych, gospodarczych i politycznych, którym podlega współczesny świat, Stany Zjednoczone Ameryki zachowują status globalnej potęgi i pozostają intrygującym obiektem badań specjalistów reprezentujących liczne dyscypliny naukowe.
Niniejszy zbiór zawiera szkice poświęcone różnym aspektom funkcjonowania amerykańskiego społeczeństwa: od zagadnień religijnych i rasowych, przez kwestie ustroju prezydenckiego i systemu wyborczego, aż po zagadnienia retoryki politycznej.
Jest to kolejne opracowanie autorstwa badaczy skupionych wokół Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także kontynuacja wcześniejszego projektu Agnieszki Małek i Pauliny Napierały pt. Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, którego zamysłem było uzupełnienie dotychczasowych opracowań interdyscyplinarnych o nieporuszane wcześniej tematy.